Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en dynamische leidinggevende voor onze medewerkers & bewoners. WZC Sint Bavo bevindt zich in Antwerpen (Wilrijk).

Leidinggevende Wonen en leven

De leidinggevende wonen en leven staat in voor de dagelijkse coördinatie, organisatie en expertise ontwikkeling van de zorg in het algemeen en dit binnen de visie en de doelstellingen van de woonzorgcampus.

Leidinggeven betekent er zijn voor je medewerkers. Wanneer je gemotiveerd bent om met een multidisciplinair team aan de slag te gaan vanuit de instelling dat goede zorg voor medewerkers leidt tot goede zorg voor onze cliënten, dan ben je bij ons aan het goede adres.

Over de job

Je bent de leidinggevende van enkele teams zorgverleners. Je taak bestaat erin om een fijne groepsdynamiek te verkrijgen door te luisteren naar mensen, empathisch te zijn, neutraal te blijven en door conflicten niet uit de weg te gaan, maar aan te pakken. M.a.w. je zorgt voor verbinding tussen medewerkers zodat er in tweede instantie een oprechte verbinding tussen de medewerkers en cliënten kan ontstaan.

Je neemt deel aan overkoepelende werkgroepen om kwaliteitsvolle zorg te garanderen.

COACHING:

 • Je volgt de uitvoering van het werk van de medewerkers op;
 • Je motiveert en inspireert de medewerkers;
 • Je stimuleert een continue verbetermentaliteit;
 • Je stimuleert en ondersteunt een goede sfeer, samenwerking en communicatie tussen de medewerkers;
 • Je leert de cliënten hun persoonlijkheid kennen en zorgt ervoor dat de medewerkers de cliënten als persoon gaan verzorgen en niet als "zieke";
 • Je ondersteunt identiteitsversterkend werken zodat de cliënt meer dan zingeving ervaart;
 • Je ziet de kracht van 4 generaties op de werkvloer en kan bruggen bouwen tussen de verschillende generaties en de verschillende persoonlijkheden.

VAKKENNIS

 • Je zorgt dat de zorgorganisatie goed draait: je ondersteunt in administratie, zorgplannen, het doorgeven van informatie naar je team en naar de andere leidinggevenden, en je zorgt ervoor dat cliënten de benodigde zorg krijgen.
 • Je bent eigenaar van een bachelor diploma verpleegkunde, ergotherapie of orthopedagoog. 

SAMENWERKING

 • Je onderhoudt een erg goed contact met de coördinerend geneesheer en de andere huisartsen en zorgt ervoor dat er een vlotte samenwerking ontstaat;
 • Je onderhoudt een goed contact met familie, belangrijke derden voor de cliënt
 • Je neemt deel aan diverse interne en externe (multidisciplinaire) werkgroepen (vb. crustatieve zorg, ethiek, levenseinde, wondzorg, EBD, infectiebeleid,...);
 • Je overlegt en wisselt informatie uit met andere leefgroepen, diensten en woonzorgcentra;
 • Je vertegenwoordigt de woonzorgcampus op externe bijeenkomsten;
 • Je onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen.

BELEID

 • Je stemt in samenspraak met het team de zorg af op de noden van de cliënten;
 • Je formuleert verbeteringsvoorstellen;
 • Je implementeert en houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken en procedures;
 • Je verzamelt en analyseert de noodzakelijke opvolgingsindicatoren;
 • Je waakt over het goede gebruik en correcte invulling van het EBD;
 • Je bewaakt de kwaliteit en continuïteit van de zorg;
 • Je garandeert informatiedoorstroming van en naar andere disciplines;
 • Je bent het aanspreekpunt in geval van praktische problemen binnen de zorg;
 • Je neemt deel aan structureel beleidsoverleg en bereidt dit voor.

Over de werkuren

 • Je werkt minstens 30u per week met een maximum van 38 uur per week.
 • Je werkt daguren die in samenspraak te kiezen zijn tussen 7u en 19u.