Versoepelingen bezoekregeling vanaf 8 mei

GZA Zorg en Wonen - 06 05 2021

Het werd al uitvoerig in de media aangekondigd, maar we willen een korte toelichting niet onthouden. We mogen vanaf 8 mei opnieuw versoepelen in de bezoekregeling. Het directiecomité nam de nieuwe richtlijnen van de overheid uitvoerig onder de loep en besliste dat alle campussen kunnen overgaan tot een aantal versoepelingen.

Zoals elke burger mag elke bewoner 2 nauwe contacten, zogenaamde knuffelcontacten,  ontmoeten. Dat kan op de woonzorgcampus of thuis bij het knuffelcontact. Dat bezoek binnenshuis bij het knuffelcontact mag geen aanleiding vormen tot een groot familiefeest; het knuffelcontact ontvangt de bewoner in de eigen bubbel. Wel mogen de 2 nauwe contacten tweewekelijks wisselen.

Naast de 2 nauwe contacten mogen nog andere familieleden of vrienden op bezoek komen of met de bewoner een wandeluitstap maken op voorwaarde dat ze een mondneusmasker dragen en afstand houden. Op de kamer van de bewoner zijn maximum 2 bezoekers toegelaten. Dat kunnen de knuffelcontacten zijn of 2 andere bezoekers die dan de nodige afstand behouden en een mondneusmasker dragen.

Op de leefgroepen kunnen we jammer genoeg nog geen bezoek toelaten, maar de cafetaria en het terras staan open voor de bewoners en hun bezoek. Om de afstand te kunnen garanderen mogen er tegelijk maximum 3 personen per bewoner op bezoek. Drank en snacks kunnen ook opnieuw aangeboden worden, maar we vragen wel om vergelijkbare regels zoals in de horeca (denk aan verplaatsingen met het mondneusmasker op) ook hier na te leven.

Bewoners mogen in buitenlucht met maximum 10 personen in totaal afspreken. Buiten betekent ook buiten de campus. We vragen elke bezoeker om zich te blijven registreren zodat contacttracing mogelijk is. Het is niet langer verplicht om bezoek vooraf te reserveren.

Elke campus bekijkt hoe de organisatie van het gecontroleerde bezoek het best haalbaar is en communiceert hierover in de nieuwsbrief naar naasten en familieleden. GZA Zorg en Wonen is in ieder geval opgetogen dat we opnieuw meer bezoekers op een aangenamere manier mogen verwelkomen. Tot gauw!