Nieuwe De Zavel krijgt vorm

De Zavel - 04 02 2021

Het lijkt alsof het gisteren was, maar het is ruim twee jaar geleden dat De Zavel verhuisde naar het tijdelijk adres in de Oever. In 2018 startte de woonzorgcampus met de constructie van een nieuw gebouw in de Duinstraat in Antwerpen. Nu bereidt de Zavel-familie zich stilaan voor op een terugkeer naar de oorspronkelijke locatie, in een prachtige hedendaagse setting. De bouwwerken zitten op schema en de verhuis is gepland voor oktober 2021.

Het nieuwe gebouw telt 6 bouwlagen en 4 verdiepingen. We zien niet alleen een winddichte ruwbouw, het merendeel van de technische leidingen en functionaliteiten is ook al geplaatst. Dat betekent dat er volop kan ingezet worden met het oog op afwerking. Op de derde verdieping wordt momenteel een mooie daktuin aangelegd. De kamers worden ergonomisch ingericht en zijn voorzien van eigen sanitair. Er werd goed nagedacht over de invulling van de nieuwbouw en de constructie is zo gemaakt om de visie van De Zavel in het gebouw te verwerken.

Zorg op maat in verschillende woonvormen
De Zavel biedt een thuis voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De campus kiest er bewust voor om in het nieuwe gebouw geen afdelingen op te richten op basis van een medische diagnose. Zorg op maat wordt er geconcretiseerd door iedere bewoner een woonvorm aan te reiken die hij of zij nodig heeft. De homogene groepen bestaan dus niet uit personen met een vergelijkbare medische achtergrond, maar uit bewoners die voldoening halen uit een zelfde aanpak.

Zo kent het nieuwe gebouw een kleine afdeling waar bewoners samen het huishouden zullen doen, samen koken en elkaar helpen bij de dagdagelijkse activiteiten. De medewerkers zullen sporadisch aanwezig zijn en de zorg niet meteen overnemen.  Ze zullen de bewoners eerder aanmoedigen om hun huishouden zelf te organiseren en op orde te houden.

In een ander deel van het gebouw wordt wel de nadruk gelegd op een warme, liefdevolle omkadering waarbij niets moét. Hier wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de bewoners omdat zij het best gedijen in zo’n omgeving. Het spreekt vanzelf dat warme zorg een basishouding is die je kan terugvinden in elke laag van onze woonzorgcentra, maar de zeer directe invulling hiervan zal de hoogste prioriteit krijgen in deze groep.

Een andere afdeling zal zich eerder focussen op structuur en een vast ritme. Bewoners en medewerkers voeren er samen logistieke taken uit. De bewoners halen voldoening uit structuur en vinden het aangenaam om elke dag activiteiten en taken binnen dezelfde vaste structuur vast te pakken. Een laatste afdeling zal inzetten op creativiteit en cultuur. De focus ligt op personen die graag creatief bezig zijn en het belangrijk vinden om activiteiten en uitstappen samen te beleven.

Dagverzorgingscentrum
De aanleg van een sportveld en mooie aanplanting stimuleert de bewoners en nodigt uit tot beweging en activiteit. Op het plan kan je met het concept kennismaken. In het nieuwe gebouw zal ook een gloednieuw centrum voor dagverzorging geopend worden. De Zavel verwelkomt er dagelijks tot 15 gebruikers (met een psychische kwetsbaarheid) en reikt ook aan hen zinvolle activiteiten op maat. In een volgend artikel vertellen we u onder meer over hoe De Zavel verschillende duurzaamheidsdoelstellingen invult.