Mantelzorg en Covid-19: hoe kan ik helpen?

GZA Zorg en Wonen - 31 03 2020

Omgaan met personen met dementie tijdens de Covid-19 crisis?

 

Niet alleen voor bewoners van het woonzorgcentrum en hun familie verandert de routine. Ook mantelzorgers staan voor een grote uitdaging. De tijdelijke sluiting van dagverzorgingscentra brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee: hoe houd ik iemand met dementie in een thuisomgeving geprikkeld?

Een vaste dagstructuur is belangrijk. Dit biedt houvast, overzicht en voorspelbaarheid. Stel samen met de persoon die je bijstaat een dagschema op. Herkenbare foto’s of pictogrammen (neem eens kijkje op www.sclera.be) zijn daarbij een prima hulpmiddel. Hang het dagschema op een zichtbare plaats en verwijs er regelmatig naar.

Hoe de dagstructuur samen concreet maken?

Huishoudelijke taken

 • stap voor stap de tafel dekken en afruimen
 • de voorbereidingen van de maaltijd treffen
 • de vaat doen
 • handdoeken opplooien
 • planten water geven
 • ...

 

Ontspanning

 • muziek luisteren
 • foto’s bekijken
 • tijdschriften of de krant doornemen
 • onkruid wieden
 • een eenvoudig gezelschapsspel of kaartspel spelen
 • kaartjes sturen naar familie en vrienden
 • de paasboom zetten
 • ...

💡 Tip 1: Radio Nostalgie, radio Minerva, het radio 1 programma ‘We zullen doorgaan’, ... . 

💡 Tip 2: TV zender Ment en Eclips TV bieden een goed audiovisueel assortiment.

 

Beweging

 • een kleine wandeling in de eigen tuin of in de nabije omgeving
 • zitgymnastiek (vb: YouTube kanaal ‘zitgymnastiek van Cordaan')
 • ...

💡 Tip 3: Creëer structuur door dit steeds op een vast tijdstip in te plannen en doe actief mee.

Wat met al dat nieuws?

Gedurende de dag worden we door heel wat berichten over Covid-19 overspoeld. Hoe gaan we hiermee om zonder de persoon met dementie te verontrusten?

De hele dag naar nieuwsberichten luisteren is een slechte raadgever. Laat je informeren door officiële kanalen! Wil je je naaste uitleggen wat er aan de hand is, dan biedt www.wablieft.be nuttige en begrijpbare informatie. Vergeet ook niet: iemand met dementie kan nog goed aanvoelen wanneer je gespannen rondloopt, en merkt dat mogelijk ook aan non-verbaal gedrag. Tracht dus om geen onrust en angst uit te stralen, dit heeft een negatieve invloed op hem of haar. Stel liever zoveel mogelijk gerust. Het is van belang dat je de dag zo normaal mogelijk doorbrengt en wees waakzaam welke informatie je deelt.

Natuurlijk ben je bezorgd en stel je jezelf vragen. Blijf er niet mee zitten en deel je bedenkingen telefonisch met je familieleden, vrienden en lotgenoten.

Je kan ook terecht bij:

 • het expertise centrum dementie Orion - ☎ 03 247 03 85
 • bij de luistertelefoon van de Alzheimer Liga Vlaanderen - ☎ 0800 15 225
 • Tele Onthaal - ☎ 106