Leefgroep Anemoon: pilootproject voor de integratie van wonen en leven

GZA Zorg en Wonen - 26 11 2019

Leefgroep Anemoon start als pilootproject om wonen en leven volledig te integreren. Op die manier staan bewoners met dementie volledig centraal, waarbij de focus ligt op een maximaal afgestemde én nog intensere psychosociaal gerichte zorg.

 

In het woonzorgcentrum van Sint-Bavo verblijven een groot aantal bewoners met een cognitieve problematiek. Als we met Sint-Bavo echt willen doorgroeien naar een huis waar alle bewoners met dementie "volledig" centraal staan, dan is een volledige omschakeling van een meer zichtbaar georganiseerde fysieke zorg naar een maximaal afgestemde én nog intensere psychosociaal gerichte zorg noodzakelijk. De dagindeling van de bewoners zal dan zo optimaal mogelijk afgestemd moeten worden aan hun noden, gevoelens, verlangens en beleving.

Sint-Bavo is door jarenlange realisaties binnen dit domein reeds op de goede weg, maar voor een volledige omschakeling willen we net nog dat stapje verder gaan.

Een integrale nieuwe visie op "wonen en leven" zal niet over één nacht ijs gaan. Die werkwijze vraagt immers om integrale zorg te bieden vanuit een visie die gedragen wordt door alle medewerkers, bewoners én hun naasten. Het gaat om leren van én met elkaar, kritisch mogen en kunnen zijn, maar vooral ook om vastgeroeste gewoontes in de ouderenzorg te doorbreken.

Daarom starten we kleinschalig en beginnen we met het integreren van wonen en leven op één leefgroep. Met dit pilootproject willen we leefgroep Anemoon alvast uitbouwen tot een krachtige navigator, die Sint-Bavo goed voorbereid doorheen het Vlaamse woonzorglandschap van de nabije toekomst zal kunnen loodsen.