Het Bavoparlement: bijdragen tot een echte thuis

Sint-Bavo - 26 11 2019

Driemaal per jaar organiseert woonzorgcampus Sint-Bavo "het Bavoparlement", waarbij enkele bewonersafgevaardigden van elke leefgroep samenzitten om haalbare verbeterpunten te bespreken. Op die manier gaat Sint-Bavo van passief naar actief wonen en leven.
 

 
Binnen woonzorgcampus Sint-Bavo organiseren we reeds lange tijd op regelmatige tijdstippen onze gebruikers- en familieraad. Die bijeenkomsten zijn in het verleden steeds zinvolle handvaten geweest om onze kwaliteit van dienstverlening te evalueren en zo nodig bij te sturen aan de noden van onze gebruikers. Vandaag de dag zijn wij er ons van bewust dat volwaardige participatie nét nog meer ruimte moet bieden aan onze bewoners zelf. Hun stem is voor ons immers een zeer belangrijke element om ons kwaliteitsbeleid te toetsen aan de noden en verwachtingen van onze doelgroep.

Daarom organiseren we nu driemaal per jaar "het Bavoparlement", waarbij we aan de hand van cocreatie samen met een aantal bewonersafgevaardigden van elke leefgroep rond de tafel zitten. Het Bavoparlement biedt ons de kans om samen te gaan nadenken en te zoeken naar haalbare verbeterpunten die laagdrempelig en realiseerbaar zijn, maar die ertoe kunnen bijdragen dat Sint-Bavo nog meer een echte "thuis" kan worden voor al onze bewoners.

We zetten zo een eerste stap belangrijke stap in de richting van passief naar actief wonen en leven!