GZA Zorg en Wonen en Amate gaan voortaan voort als De Medemens

GZA Zorg en Wonen - 23 06 2023

Na drie jaar voorbereiding en de nakende fusie in 2024 komen GZA Zorg en Wonen en Amate vandaag naar buiten met de naam van hun nieuwe zorgorganisatie. Tijdens een groot zomerfeest onthullen de fusiepartners die nieuwe naam en logo aan alle nieuwsgierige medewerkers. Onder de naam De Medemens maakt de fusieorganisatie meteen duidelijk waar het haar om draait.

Een sterk aanbod aan ouderenzorg en kinderopvang
GZA Zorg en Wonen is met 11 woonzorgcentra een grote naam in de Antwerpse ouderenzorg. Amate ontstond 15 jaar geleden en fusioneerde in 2017 met Beata kinderdagverblijven, beiden ontstaan uit initiatieven van de congregatie van de Zwartzusters van Lier. Door de vele raakvlakken in werking, waarden en omgang met zorgbehoefte werd het voor de organisaties snel duidelijk dat ze elkaar wilden versterken als volwaardige fusiepartners. De optelsom brengt een aanbod van 17 woonzorgcentra en 6 kinderdagverblijven, met gebundelde jarenlange kennis en ervaring. Een vzw met een duidelijk doel voor ogen: zorgen voor elkaar, met een groot hart voor elke medemens.

Een zomers medewerkersfeest … mét onthulling
“Op 6 maanden van de officiële fusie zijn de meeste puzzelstukken gelegd”, vertelt Wim Haentjens, algemeen directeur van Amate en toekomstig algemeen directeur van de groep. Eén van die laatste stukken is het gezicht van de fusieorganisatie, in de vorm van een nieuwe naam en logo. “Met een beperkte werkgroep hebben we daar het afgelopen halfjaar samen met een extern bureau aan gewerkt. De naam is dus nog voor de meesten geheim. We beslisten die feestelijk te onthullen op ons medewerkersfeest van dit jaar. Een tuinfeest in WZC Sint-Camillus voor alle medewerkers van beide organisaties. Daarmee willen we ook onze waardering naar hen uitspreken, het zijn zij tenslotte die onze dagelijkse werking dragen.”

“Er is uiteraard ook gedacht aan de bewoners van de woonzorgcentra en de kinderen in de kinderdagverblijven. Volgende week gaan we hen trakteren op een ijsje, met de nieuwe naam subtiel op het bijhorende chocolaatje gedrukt”, besluit Haentjens.

“De bewoners en ouders van kinderen in de kinderdagverblijven krijgen via onze nieuwe bedrijfsfilm ook onze achterliggende visie en zorgwaarden mee”, vult Ida Verleyen, algemeen directeur van GZA Zorg en Wonen, aan. “Zo zullen ze merken dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de fusie. Voor hen verandert er weinig, ze mogen nog steeds op dezelfde goede zorgen rekenen.”

Wegen met ziekenhuizen scheiden
Naast een nieuwe partner en een andere naam betekent de fusie met Amate voor GZA Zorg en Wonen ook een afscheid van GZA Ziekenhuizen. De groep GZA (GasthuisZusters Antwerpen) bouwde een sterke expertise op in zowel zieken- als ouderenzorg. De fusie van GZA Ziekenhuizen met ZNA tot ZAS maakt het echter niet evident om daar nog woonzorgcentra aan te koppelen. “Door de groei van GZA Zorg en Wonen was er bovendien nood aan een aparte focus. We evolueerden de afgelopen 10 jaar op korte tijd van 4 naar 11 woonzorgcampussen”, vertelt Verleyen. “We groeiden telkens met 1 of 2 WZC, maar haalden daar te weinig schaalvoordeel uit. We vonden met Amate een andere groep om in één fusiebeweging groot genoeg te worden. Op die manier kunnen we investeren in innovatie en expertise en eigen ondersteunende diensten ontwikkelen.”

De naam GZA behoort vanaf 2024 dan wel tot de geschiedenis, de historiek zal nog steeds blijven inspireren. Met respect en ruimte voor de identiteit van de nieuwe fusieorganisatie. “De banden zijn niet volledig doorgeknipt, de samenwerking tussen de ziekenhuizen en de woonzorgcampussen blijft bestaan. Die maakt integraal deel uit van ons medisch beleid op vlak van advies, doorverwijzing, inzet van specialisten …”, besluit Verleyen.

Neem voor meer informatie alvast een kijkje op www.demedemens.be en ontdek onze bedrijfsfilm!