Met meer dan 1000 medewerkers biedt GZA Zorg en Wonen op 10 woonzorgcampussen in de brede Antwerpse regio professionele zorg op maat. Voor woonzorgcentrum Cadiz in Antwerpen, zijn we dringend op zoek naar een zorgkundige.

Je staat in voor het begeleiden en optimaal verzorgen van onze bewoners op fysiek en psychosociaal vlak.

Bij wzc De Caiz kan je zelf mee je werkrooster bepalen. Je komt er terecht in een team met een hoge bezettingsgraad.

Waar wacht je nog op ?

Aanbod

 • 1 weekend op 2 werken met variabel uurrooster

 • Alle relevante anciënniteit die je opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig over.

 • Verloning conform PC 330.01 barema zorgkundigen, IFIC-barema 11

 • Een ruime hospitalisatieverzekering, ook voor je gezinsleden

 • Vanaf vijf jaar anciënniteit een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in privéleven.

 • Kilometervergoeding, ook als je met de fiets of te voet komt werken.

 • Terugbetaling van de kost van openbaar vervoer

Profiel

» 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
» Studiegebied Personenzorg
» Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige - 7de jaar

 • Je hebt een hart voor senioren

 • Je draagt zorg en handelt vanuit het levensverhaal en de eigenheid van de bewoner, werkt belevingsgericht en op maat van de bewoner.

 • Je kan in teamverband en multidisciplinair werken

 • Je beschikt over een visum als zorgkundige

Competenties

 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige

 • Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan

 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen

 • Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren

 • Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen

 • Opvolggegevens van de activiteiten registreren

 • Informatie met het team uitwisselen

 • Klantgerichtheid

 • Omgaan met stress

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 • Creatief denken (Inventiviteit)

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

 • Samenwerken als hecht team

 • Leervermogen hebben

 • Regels en afspraken nakomen

 • Zelfstandig werken

 • Contactvaardig zijn

 • Resultaatgerichtheid