Vrijwillig engagement is een uitstekend recept tegen de verzuring en individualisering van onze maatschappij. Vrijwilligerswerk slaat bruggen en draagt bij tot een warme, solidaire samenleving.  De inzet van vrijwilligers maakt dat we als samenleving meer kunnen realiseren.

Als vrijwilliger bij GZA Zorg en Wonen kan je veel betekenen voor onze bewoners en gebruikers, zeker voor diegenen die in mindere mate kunnen rekenen op familie en vrienden.  De hulp en betekenisvolle ‘extra’s’ van vrijwilligers  dragen ertoe bij dat de ouderen zich goed en gezien voelen. Vrijwilligers brengen dynamiek en diversiteit binnen.  Ze zorgen voor een frisse kijk en dragen bij tot kritische reflectie.

Vrij-willigen biedt de vrijwilligers een zinvolle tijdsinvulling en mogelijkheden tot het uitbreiden van sociale contacten en netwerken. Het geeft hen groeikansen, ondersteuning en (h)erkenning.

Kom jij vrij-willigen bij GZA Zorg en Wonen?

Binnen GZA Zorg en Wonen streven we ernaar vrijwilligers maximaal in te zetten op hun talenten en interesses. Uiteraard zijn er welomschreven opdrachten die je als vrijwilliger kan opnemen zoals helpen in de cafetaria of het begeleiden van uitstappen maar we staan open voor wat jij voorstelt en wil opnemen.

Je kan op ons rekenen voor een warm onthaal en een aangepaste ondersteuning. Op elke campus is er een coördinator vrijwilligerswerking. Die zorgt dat je administratie geregeld is en dat je goed verzekerd bent. Op regelmatige tijdstippen organiseren we vormingsmomenten en overleggen we over wat er beter kan. En af en toe een feestje omdat we blij zijn dat je bij ons vrij-willigt.

Goesting gekregen ? Vul het contactformulier in en we nodigen je graag uit voor een kennismaking.