Een fusie van gevestigde waarden, De Medemens

 

GZA Zorg en Wonen, Amate en Beata Kinderdagverblijven verbinden zich. Vanaf begin 2024 opereren deze gevestigde organisaties samen onder De Medemens in de provincie Antwerpen.

 

De Medemens opent de deur voor iedereen met een zorgvraag. Samen en altijd in dialoog zoeken bijna 2000 medewerkers iedere dag naar het beste antwoord. Dat zit in de genen van De Medemens, de gedeelde historiek van de organisaties bouwt mee de bruggen naar de toekomst. Vertrekkend vanuit dezelfde intenties en doelen geeft De Medemens een nieuwe betekenis aan de term “zorgbehoefte”. In onze 17 woonzorgcentra en 6 kinderdagverblijven beantwoorden medewerkers de zorgbehoefte van cliënten én ook de eigen behoefte om zorg te geven.

De pijlers van De Medemens

 • Onze missie is om de vooruitstrevende, professionele partner te zijn waar personen met een zorgbehoefte op kunnen rekenen. Onze zorg- en dienstverlening is gastvrij, ligt binnen ieders bereik en is zorgzaam voor mens en omgeving. Vanuit onze christelijke traditie en geloof in gelijkwaardigheid streven we naar een brede verbondenheid, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare medemens.
 • Via een uitgebreide bevraging bepaalden we een aantal basiswaarden die de identiteit van de organisatie uitstralen: gastvrij, zorgzaam, verbonden en gelijkwaardig.

Momenteel kijken we uit naar een:

Algemeen directeur

 

Functieomschrijving

 • U coacht en inspireert het directiecomité; bestaande uit de COO, de directeur facilitaire diensten, de financieel directeur en de HR-directeur.
 • U introduceert en implementeert het strategisch beleid op vlak van innovatieve zorgvormen en –noden binnen de evoluerende context in de samenleving. Dat in nauwe samenwerking met het bestuursorgaan.
 • U bent eindverantwoordelijk voor de begroting en de implementatie van actieplannen.
 • U staat in voor een goede afstemming met de diverse overlegorganen zoals bestuursorgaan, ondernemingsraad, syndicale delegatie en CPBW.
 • U bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de samenwerkingsverbanden, voor de contacten met de overheden en de interne en externe communicatie.

Uw profiel

 • U bezit een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Ervaring in de zorgsector is geen vereiste. Voor ons is het essentieel dat u ervaring hebt als generalist in een qua complexiteit vergelijkbare organisatie.
 • Uw waardenkader toont een intrinsieke motivatie voor een rol in de zorgsector.
 • U hebt een sterk strategisch inzicht, waardoor u een wezenlijke bijdrage levert aan de visie en doelstellingen van de organisatie.
 • U beschikt over de leiderschapscapaciteiten om een organisatie van dergelijke omvang aan te sturen.
 • U hebt sterke sociale vaardigheden en vindt een goede balans tussen diplomatie en daadkracht in onderhandelingen.
 • Als bruggenbouwer staat u borg voor verbindende communicatie, om op die manier draagvlak te creëren.

 

Aanbod

 • U krijgt de algemene leiding over een organisatie met een duidelijke missie, die wil inzetten op een groeiscenario en nieuwe allianties.
 • U krijgt de kans om een volwaardige sparringpartner te zijn voor het bestuursorgaan in de strategiebepaling op lange termijn.
 • U mag werken met een gemotiveerde en bekwame ploeg van collega’s in het directieteam en toegewijde medewerkers.
 • U kan rekenen op een concurrentieel verloningspakket, billijk afgestemd op uw verantwoordelijkheden.

 

Bent u getriggerd? Stuur dan uw CV mét motivatie naar stephan.soens@accordgroup.be. Vanuit Accord Group zal Stephan Soens de procedure begeleiden. Voor meer inlichtingen kan u ook bellen op het nummer 0478 28 24 34.

 

Bekijk onze introductiefilm op www.demedemens.be om een nog duidelijker beeld te krijgen van waar we voor staan.