Enthousiaste medewerker Sociale Dienst WZC De Zavel (deeltijds 50%)

 

Ben je geboeid door de zorgsector? Heb je een hart voor personen met een psychische ziekte? Ben je gemotiveerd om de bewoners een echte thuis te geven in ons woonzorgcentrum? Wil je bijdragen aan een optimaal opnamebeleid op maat van onze bewoners?

Dan ben jij de persoon die we zoeken voor onze job in ons woonzorgcentrum De Zavel in hartje Antwerpen.

 

Jobinhoud

Woonzorgcentrum De Zavel biedt totaalzorg en een warme thuis aan 136 bewoners met een uitbehandeld psychiatrisch ziektebeeld en/of niet-aangeboren hersenletsel. Er is minder nood aan fysieke zorg dan in een klassiek woonzorgcentrum en er is veel meer individuele psychische en sociale zorg nodig dan elders. Wij hanteren geen therapeutische hardnekkigheid en willen een echte thuissituatie bieden voor onze bewoners.

Als sociale dienst werk je overkoepelend over de verschillende leefgroepen.

Je verzorgt de intake en het onthaal van potentiële en nieuwe cliënten en organiseert het opnamegebeuren.

 • Je toetst de diverse vormen van ouderenzorg af en bespreekt deze en geeft advies omtrent het meest gepaste woon-, leef- en zorgaanbod;
 • Je onderzoekt en evalueert de mogelijkheid tot opname of tot gebruik van het zorgaanbod;
 • Je beheert de wachtlijsten en voert het opnamebeleid uit in samenspraak met je collega en verantwoordelijke van de Sociale Dienst;
 • Je onderhoudt actieve contacten met externe doorverwijzers en maakt het aanbod bekend;
 • Je informeert en leidt de (geïnteresseerde) cliënten en hun naasten rond bij een bezoek;
 • Je begeleidt en organiseert de opname binnen de woonzorgcampus;
 • Je geeft de verkregen informatie door aan de collega’s en neemt deze op in het EBD;

Je verleent administratieve bijstand aan de cliënten en maakt de sociale dossiers op.

 • Je ondersteunt de cliënten bij het invullen van diverse formulieren in functie van het verblijf;
 • Je bemiddelt met administratieve en juridische diensten;
 • Je adviseert en verwijst de cliënten door rond zaken aangaande sociale zekerheid, belastingen, verzekeringen … ;
 • Je maakt een sociaal dossier over elke cliënt op en houdt dit actueel;
 • Je verzekert de communicatie met externe instanties.

Je draagt bij aan een efficiënte cliëntgerichte zorg en een aangenaam woon- en leefklimaat.

 • Je draagt bij tot de totaalzorg;
 • Je garandeert inspraak en respecteert de keuze van de cliënt in de aan hem verleende zorg;
 • Je stimuleert zelfredzaamheid bij de cliënt;
 • Je houdt rekening met de vroegere levenswijze van de cliënt;
 • Je luistert naar en observeert de beleving van de cliënt;
 • Je wisselt de nodige informatie uit over de cliënten om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te verzekeren en neemt actief deel aan de cliëntbesprekingen;
 • Je voert toegewezen activiteiten uit conform de afspraken;
 • Je begeleidt stagiairs en studenten in hun dagelijks werk;
 • Je zorgt voor orde en netheid;
 • Je zorgt voor gezelligheid en huiselijkheid.

Je zorgt voor een actuele en kwaliteitsvolle invulling van de sociale dienstverlening binnen de woonzorgcampus.

 • Je evalueert en geeft input voor afspraken en procedures op basis van nieuwe kennis en inzichten;
 • Je verwerft nieuwe kennis en houdt je vakkennis op peil;
 • Je deelt kennis en instrueert binnen zijn domein of vakgebied.

Benodigde competenties:

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Leervermogen
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Sociale vaardigheid
 • Luistervaardigheden
 • Communicatie

Vereisten:

 • Je hebt een diploma van maatschappelijk assistent of sociaal werk of bent sociaal verpleegkundige.
 • Je hebt een hart voor personen met een psychiatrisch ziektebeeld.
 • Je hebt oog voor een kwalitatieve totaalzorg en handelt vanuit de vraag van de bewoners.
 • Je kan in teamverband (multidisciplinair) werken.

Wij bieden:

 • Je krijgt een deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur.
 • Je werkt samen met een collega die 80% werkt.
 • Je uurrooster kan in overeenstemming gemaakt worden en zal enkel gedurende de weekdagen en daguren gepland worden.
 • Je wordt verloond volgens de geldende IFIC barema's binnen de woonzorgsector.
 • Je krijgt een hospitalisatieverzekering alsook een fietsvergoeding en/of een terugbetaling van je woon/werk verkeer.

 

Doet bovenstaande jou smaken naar meer? Solliciteer dan als de bliksem.

Wij zetten alvast je kopje koffie klaar! Tot gauw,