Medewerker Sociale dienst (opnamebeleid) Sint-Vincentius Kalmthout

GZA ZORG EN WONEN zoekt voor Sint –Vincentius te Kalmthout:

Medewerker Sociale dienst (opnamebeleid): Deeltijds

Ben je geboeid door de zorgsector? Heb je een hart voor ouderenzorg? Ben je gemotiveerd om de bewoners een echte thuis te geven in ons woonzorgcentrum? Wil je bijdragen aan een optimaal opnamebeleid op maat van onze bewoners?

Dan ben jij de persoon die we zoeken voor onze job in ons woonzorgcentrum Sint-Vincentius in hartje Kalmthout. Wat onze opnamedienst betreft is er een nauwe samenwerking met De Bijster in Essen.

 

Jobinhoud:

Als medewerker opnamebeleid werk je overkoepelend over de verschillende leefgroepen.

Je verzorgt de intake en het onthaal van potentiële en nieuwe cliënten en organiseert het opnamegebeuren.

 • Je toetst de diverse vormen van ouderenzorg af en bespreekt deze en geeft advies omtrent het meest gepaste woon-, leef- en zorgaanbod;
 • Je onderzoekt en evalueert de mogelijkheid tot opname of tot gebruik van het zorgaanbod;
 • Je beheert de wachtlijsten en voert het opnamebeleid uit in samenspraak met de directie;
 • Je onderhoudt actieve contacten met externe doorverwijzers en maakt het aanbod bekend;
 • Je begeleidt en organiseert de opname binnen de woonzorgcampus;

Je verleent administratieve bijstand aan de cliënten en maakt de sociale dossiers op.

 • Je ondersteunt de cliënten bij het invullen van diverse formulieren in functie van het verblijf;
 • Je adviseert en verwijst de cliënten door rond zaken aangaande sociale zekerheid, belastingen, verzekeringen … ;
 • Je maakt een sociaal dossier over elke cliënt op en houdt dit actueel;
 • Je verzekert de communicatie met externe instanties.

Je draagt bij aan een efficiënte cliëntgerichte zorg en een aangenaam woon- en leefklimaat.

 • Je draagt bij tot de totaalzorg;
 • Je garandeert inspraak en respecteert de keuze van de cliënt in de aan hem verleende zorg;
 • Je luistert naar en observeert de beleving van de cliënt;
 • Je wisselt de nodige informatie uit over de cliënten om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te verzekeren en neemt actief deel aan de cliëntbesprekingen

Je zorgt voor een actuele en kwaliteitsvolle invulling van de sociale dienstverlening binnen de woonzorgcampus.

 • Je evalueert en geeft input voor afspraken en procedures op basis van nieuwe kennis en inzichten;
 • Je verwerft nieuwe kennis en houdt je vakkennis op peil;
 • Je deelt kennis en instrueert binnen zijn domein of vakgebied.

Benodigde competenties:

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Leervermogen
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Sociale vaardigheid
 • Luistervaardigheden
 • Communicatie

 

Vereisten:

 • Je hebt een diploma van maatschappelijk assistent of sociaal werk of bent sociaal verpleegkundige.
 • Je hebt een hart voor ouderenzorg.
 • Je hebt oog voor een kwalitatieve totaalzorg en handelt vanuit de vraag van de bewoners.
 • Je kan in teamverband (multidisciplinair) werken.

 

Wij bieden:

 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s binnen de woonzorgsector.
 • Je krijgt een hospitalisatieverzekering alsook een fietsvergoeding en/of een terugbetaling van je woon/werk verkeer.
 • Een deeltijdse betrekking.
 •  

Solliciteren bij gwenny.vandeputte@gza.be