GZA Zorg en Wonen en Amate zijn 2 zorggroepen in de social profit sector die samen 16 woonzorgcentra en 5 kinderdagverblijven beheren. Wegens uitbreiding van het directieteam zijn we op zoek naar een Campusdirecteur voor een campus in Antwerpen of ten noorden van Antwerpen. 

Over de job

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en woonbeleving van alle bewoners en gebruikers. De voornaamste doelstelling is dat de bewoners en hun naasten tevreden zijn. Hiertoe bouw je een duurzame operationele organisatie uit met gemotiveerde medewerkers die op de juiste plaats worden ingezet. 

Als campusdirecteur zorg je voor solide financieel-economische resultaten en een hoge bezettingsgraad van je campus. Je ziet er mee op toe dat het beleid van GZA Zorg en Wonen/Amate (de fusieorganisatie) correct uitgevoerd wordt, alsook dat de standaardprocedures en -afspraken toegepast worden.

Je maakt deel uit van het directiecomité en het regio-overleg en werkt van hieruit actief mee aan het concretiseren van objectieven en strategieën op korte, middellange en lange termijn.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je werkt actief mee aan het concretiseren van de missie, de visie, de strategische en operationele doelstellingen van de fusieorganisatie en zorgt voor de vertaling en concrete invoering ervan op de toegewezen woonzorgcampus;
 • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering op de campus;
 • Je stelt samen met de algemeen directeur ouderenzorg en de financieel directeur de budgetten op voor de toegewezen campus, binnen het budgettair kader dat is vastgelegd door het bestuur;
 • Je hebt inzicht in de kosten en inkomsten van de eigen campus en je benchmarkt met andere campussen om de resultaten van de campus te verbeteren;
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de bezetting van de campus. Neemt de nodige proactieve initiatieven om de bezetting op peil te houden door een actieve promotie van de campus;
 • Je ziet toe op een efficiënte inzet van medewerkers en continuïteit in de personeelsbezetting;
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede organisatie van de campus, een vlotte samenwerking tussen alle disciplines en de algemene tevredenheid van de medewerkers. Je geeft leiding aan én coacht je medewerkers;
 • Je  bent eindverantwoordelijke voor de personeelsplanning op de campus en stelt prioriteiten bij tijdelijke tekorten; zoekt mee naar creatieve oplossingen om de dienstverlening te kunnen blijven organiseren;
 • Je bent verantwoordelijk voor kwaliteit, continuïteit en vernieuwing in zorg, wonen en leven;
 • Je garandeert en volgt tevredenheid van de cliënten op; analyseert de resultaten van tevredenheidsmetingen en kwaliteitsindicatoren; neemt initiatieven om deze samen met het team te verbeteren;
 • Je lost klachten op en gebruikt de daaruit verworven inzichten om de werking en klantentevredenheid te verbeteren;
 • Je zorgt voor interne en externe samenwerking en netwerking;
 • Je werkt samen met de centrale diensten cfr. de afgesproken procedures en afspraken;
 • Je neemt deel aan het regio-overleg;
 • Je maakt deel uit van diverse interne en externe werkgroepen.

Over jou

 • Je heb een master of bachelor diploma met minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur binnen de ouderenzorg.
 • Je hebt kennis van ouderenzorg (financiering en dienstverlening);
 • Je hebt een basiskennis sociale wetgeving, woonzorgdecreet, arbeidsreglement;
 • Werken met mensen en voor mensen geeft je energie;
 • Je kan goed analyseren en luisteren;
 • Je draagt ethisch handelen hoog in het vaandel;
 • Je bent een geboren trekker die houdt van samenwerking en die anderen vlot kan inspireren en overtuigen;
 • Je gelooft in de meerwaarde van een waarderende, coachende benadering van medewerkers;

Wat we je te bieden hebben:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • 8 extra verlofdagen bovenop de wettelijke 20;
 • Firmawagen;
 • Prestatiemanagement met daarin o.a. maaltijdcheques, GSM + GSM-abonnement, laptop, groepsverzekering en bonusregeling;
 • Kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.

Lijkt deze job jou op het lijf geschreven en heb je zin om mee te bouwen aan de nieuwe organisatie GZA Zorg en Wonen/Amate? Solliciteer dan snel!