In woonzorgcentrum Hollebeek proberen we antwoord te bieden op de vraag van onze bewoners, die ouder worden en meer zorg nodig hebben. Iedere bewoner heeft echter andere levenservaringen, andere levensverwachtingen, daarom leggen we een grote nadruk op het “Wonen en Leven” van de bewoners. We streven ernaar om onze bewoners zoveel mogelijk de regie over hun leven te laten nemen. We realiseren dit met een team van enthousiaste medewerkers, zorgkundigen, verpleegkundigen, hoteldiensten, orthopedagogen, kinesisten, ergotherapeuten en een psychologe.

In Hollebeek wonen 120 bewoners, verdeeld over verdiepen van telkens 2 leefgroepen. 1 verdieping legt zich toe op bewoners met een uitbehandeld psychiatrisch ziektebeeld en/of niet-aangeboren hersenletsel. Hier is, naast fysieke zorg, ook veel individuele psychische en sociale begeleiding nodig. Wij willen een echte thuissituatie bieden voor onze bewoners zonder therapeutische hardnekkigheid voorop te stellen.

Wij zijn op zoek naar een bevlogen teamspeler met een masterdiploma in de psychologie die voor verbinding kan zorgen tussen bewoners onderling, tussen bewoners en zorgpersoneel en tussen bewoners en hun familie. Dit telkens vertrekkend vanuit het levensverhaal en de eigenheid van elke bewoner.

 

Je draagt bij tot onze professionele zorg- en dienstverlening door o.a. :

 1. Ondersteuning en begeleiding van de bewoners en hun naasten van de psychogeriatrische afdeling
 • het uitvoeren van observaties en het opstellen van psycho-sociaal-emotionele doelstellingen bij bewoners om hen te ondersteunen bij het dagelijks functioneren
 • het - in overleg met andere disciplines - creëren van en bijdragen aan een efficiënte cliëntgerichte zorg en een aangenaam woon- en leefklimaat
 • een respect- en vertrouwensvol contact uit te bouwen met de familie van de bewoners
 • participeren aan diverse werkgroepen en overlegmomenten
 • samen met de sociale dienst en de leidinggevende zorgen voor een vlot onthaal en nieuwe opname in het woonzorgcentrum.
 • Je stimuleert de cliënten in het vinden van zinvolle dagbestedingen, in het concreet invullen hiervan;
 • Je ondersteunt en stimuleert het behoud van de sociale contacten van de cliënt met de naasten, vrienden en medecliënten.
 • Je begeleidt en ondersteunt de cliënten en naasten in moeilijke of emotionele momenten.
 • Actieve deelnemen aan het multidisciplinair overleg én gebruikersraden met zorgverstrekkers, bewoners, mantelzorgers.
 • je coördineert, organiseert en neemt actief deel aan een gevarieerd activiteitenaanbod;
 • Je integreert de buurt en de ruimere buitenwereld in de zinvolle dagbesteding van de cliënt;
 • Je licht de cliënt en hun naasten in over de activiteiten en motiveert de cliënt om eraan deel te nemen;
 • Je informeert en coacht de cliënt, collega’s en vrijwilligers bij de uitvoering van de zinvolle dagbesteding;
 • Je evalueert het effect van de aangeboden activiteiten op het welbevinden van de cliënt;
 • Je vult het EBD aan en volgt het op.

 

 1. Ondersteuning en begeleiding van het personeel van de psychogeriatrische afdeling
 • Groepsgesprekken/intervisie met de teams organiseren ter ondersteuning.
 • Instaan voor kennisdeling en expertise-opbouw met het personeel

 

 1. Begeleiding van bewoners, familie en personeel van Hollebeek
 • Aanspreekpunt zijn, ondersteuning bieden/ optreden als experte bij bewoners met psycho-sociaal-emotionele nood – dit kan zich richten naar zowel naar bewoners zelf, familie of personeel
 • Aanspreekpunt zijn, ondersteuning bieden/ optreden als experte bij personeel met psycho-sociaal-emotionele nood

 

 • 4. Het mee vorm geven, verbeteren en borgen van kwaliteit binnen de organisatie samen met de directeur en campusverantwoordelijke
 • Deelname aan de kernvergaderingen
 • Voorbereiden en deelnemen aan de stafvergaderingen samen met de campusverantwoordelijke
 • Personeelsvergaderingen voorbereiden, mee uitwerken
 • het uitwerken en coördineren van verbeteracties vertrekkend vanuit expertise en noden bij bewoners en personeel
 • het bieden van advies en ondersteuning aan stafteam vertrekkend vanuit expertise en noden bij bewoners en personeel
 • het stroomlijnen van processen en afspraken in het staf- en kernteam (PDCA)
 • Beleidsondersteunend en –voorbereidend werk

Over jou

 • Je behaalde een masterdiploma psychologie en hebt affiniteit met / interesse om te werken in de zorgsector
 • Je ziet opportuniteiten tot verbetering en neemt graag initiatief;
 • Je kan zelfstandig werken, werkt resultaatgericht en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent communicatief en servicegericht. Je kan meningen verzoenen.
 • Je hebt goede organisatorische en redactionele vaardigheden
 • Je hebt een goede kennis van de gangbare informaticatoepassingen (Word, Excel, Power Point)
 • Je hebt ervaring in project- en verandermanagement;
 • Je hebt een positieve kijk op de wereld
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je bent een netwerker
 • Je hebt oog voor een kwalitatieve totaalzorg en wil hier graag een trekkersrol in opnemen

Wat we je te bieden hebben

 • Een deeltijds of voltijds contract van onbepaalde duur met flexibel uurrooster
 • 8 extra verlofdagen bovenop de wettelijke 20
 • Gratis gebruik van NMBS en 72% terugbetaling De Lijn
 • Km-vergoeding; ook als je met de fiets of te voet komt werken
 • Een eindejaarspremie en een ruime hospitalisatieverzekering ook voor je gezinsleden
 • kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.
 • Een marktconform loon met overname van alle relevante werkervaring

Doet bovenstaande jou smaken naar meer? Solliciteer dan als de bliksem. Wij zetten alvast je kopje koffie klaar! Tot gauw!

 

Neem ook zeker een kijkje op de website GZA Zorg en wonen www.gzazorgenwonen.be