Met meer dan 1000 medewerkers biedt GZA Zorg en Wonen op 11 woonzorgcampussen warme zorg- en dienstverlening op maat. Voor ons woonzorgcentrum Sint-Bavo zijn we op zoek naar een betrouwbare en gemotiveerde zorgmedewerker met een hart voor senioren.
 
1. Over de job
 
Als woonbegeleider zet je je samen met een team van zorgkundigen, verpleegkundigen en paramedici in voor het comfort en welzijn van een groep ouderen. Je bent verantwoordelijk voor volgende zaken:
 • Observeren en beantwoorden van de hulpvraag van bewoners
 • Helpen bij de verzorging, de maaltijden en activiteiten
 • Toezien op de veiligheid van de woonomgeving
 • Zorgen voor netheid, gezelligheid en huiselijkheid
 • Het materiaal en de voorraden op punt houden
 • Bieden van persoonlijke ondersteuning aan bewoners
 • Signaleren en bespreekbaar maken van problemen
 • Stimuleren van groepsparticipatie van bewoners
 • Interveniëren en bemiddelen in voorkomende crisissituaties en zo nodig inroepen van interne deskundigen
 • Bijhouden en controleren van bewonersdossiers conform de interne richtlijnen
2. Over jou
 • Je bent zachtaardig, hoffelijk en beleefd.
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je bent discreet en respecteert de privacy van iedere bewoner.
 • Je kiest bewust voor een job in de ouderenzorg.
 • Je bent stressbestendig en kan hard werken.
 • Je werkt mee aan een positieve sfeer.
 • Je bent flexibel en een echte teamspeler.
3. Ons aanbod
 • Contract van onbepaalde duur van 60%.
 • Verloning volgens IF-IC (ouderenzorg) met overname van alle relevante werkervaring.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Opleiding in je team en ondersteuning van je mentor en leidinggevende.
 • Je krijgt de kans en de tijd om je professionele interesses verder te ontwikkelen en samen met je collega’s en je direct leidinggevende verbetervoorstellen uit te werken.
 • 8 extra verlofdagen bovenop de wettelijke 20.
 • Vergoeding van je woonwerk verplaatsing: gratis gebruik van NMBS, 72% terugbetaling De Lijn, km-vergoeding (ook als je met de fiets of te voet komt werken).
 • Een eindejaarspremie
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid tot aansluiting van je gezin.
 • Kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro enz. via benefits@work.

4. Over WZC Sint-Bavo

In woonzorgcentrum Sint-Bavo wonen 120 bewoners, zowel personen met dementie als personen met fysieke zorgvragen. Er zijn 8 kleinschalige leefgroepen die als aparte wooneenheden verspreid liggen over de campus. In een leefgroep wonen negen tot vijftien bewoners. Zij delen een gemeenschappelijke eetkamer en een zonnige zitruimte met een terras, tuin of balkon.

Voor personen met dementie zijn er twee woonvormen. Binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen worden de dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk verder gezet onder begeleiding van een vaste medewerker. Is dat niet (langer) mogelijk omwille van meer gevorderde dementie? Dan kunnen bewoners terecht in het groepswonen waar ze samen met andere bewoners met vergelijkbare mogelijkheden in een huiselijke, aangepaste omgeving wonen. We zetten in op een zinvolle dagbesteding die aansluit bij de interesses van de bewoners. Zo gaan we regelmatig op stap of organiseren een etentje of activiteit buiten of in ons Grand Café. 
 
Kan je je terugvinden in deze vacature, heb je de GZA visie en waarden gelezen op https://www.gzazorgenwonen.be/over-ons/wie-we-zijn/ en kan je je hierin herkennen? Solliciteer dan als de bliksem!