Zorgkundige (WZC Sint-Bavo) - vast contract, regime te bespreken

Met meer dan 1000 medewerkers biedt GZA Zorg en Wonen op 11 woonzorgcampussen warme zorg- en dienstverlening op maat. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en dynamische zorgkundige voor ons WZC Sint-Bavo te Wilrijk.

Over de job

Als zorgkundige verleen je zorg op lichamelijk, sociaal, psychisch en levensbeschouwelijk vlak aan een toegewezen groep bewoners, om hun gezondheid en welzijn te ondersteunen en hun autonomie te bevorderen. Bovendien ben je mede verantwoordelijk voor de uitvoering van logistieke en huishoudelijke taken.

Je draagt bij tot onze professionele zorg- en dienstverlening door o.a. :

 • Uitvoeren van verzorgende en gedelegeerde verpleegkundige taken.
  • stimuleert en helpt de cliënt bij de ADL/PDL;
  • waakt over het algemeen comfort en welbevinden van de cliënt;
  • helpt bij de inname van de (orale) medicatie onder toezicht van de verpleegkundige;
  • observeert en rapporteert reacties en gedragingen van de cliënten in het EBD, aan het team en aan de verantwoordelijke;
  • neemt een actieve rol op tijdens cliëntbesprekingen;
  • voert de in het EBD voorgeschreven en gedelegeerde handelingen uit;
  • past maatregelen toe ter voorkoming van infecties, lichamelijke letsels en decubitusletsels conform het zorgplan;
  • verleent palliatieve zorgen aan een cliënt conform het zorgplan;
  • geeft input voor en/of zorgt mee voor het zorgplan;
  • neemt deel aan overkoepelende werkgroepen;
  • begeleidt de behandelende arts bij de ronde;
  • rapporteert in het EBD en tekent de uitgevoerde taken af.
 • Informeren en psychosociaal ondersteunen van bewoners en naasten
  • onthaalt de nieuwe cliënten en hun naasten;
  • stimuleert de cliënten in het vinden van zinvolle dagbestedingen, in het concreet invullen hiervan;
  • ondersteunt en stimuleert het behoud van de sociale contacten van de cliënt met de naasten, vrienden en medecliënten.
  • begeleidt en ondersteunt de cliënten en naasten in moeilijke of emotionele momenten;
  • onderhoudt contacten met de naasten
  • geeft de cliënt en mantelzorgers informatie en uitleg omtrent de gezondheidstoestand van de cliënten en stelt hen gerust.
 • In overleg met andere disciplines creëren van en bijdragen aan een efficiënte bewonersgerichte zorg en een aangenaam woon- en leefklimaat
  • draagt bij tot de totaalzorg;
  • garandeert inspraak en respecteert de keuze van de cliënt in de aan hem verleende zorg;
  • stimuleert zelfredzaamheid bij de cliënt;
  • houdt rekening met de vroegere levenswijze van de cliënt;
  • luistert naar en observeert de beleving van de cliënt;
  • wisselt de nodige informatie uit over de cliënten om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te verzekeren en neemt actief deel aan de cliëntbesprekingen;
  • voert toegewezen activiteiten uit conform de afspraken;
  • begeleidt stagiairs en studenten in hun dagelijks werk;
  • zorgt voor orde en netheid;
  • zorgt voor gezelligheid en huiselijkheid.
 • Uitvoeren van huishoudelijke taken
  • bereidt (samen met de bewoners) maaltijden voor, begeleidt deze en ruimt op;
  • zorgt voor de dranken voor de cliënten gedurende de dag;
  • onderhoudt het materiaal;
  • vult voorraden en karren aan;
  • draagt zorg voor de persoonlijke bezittingen van de cliënten.

Over jou

• Je behaalde een visum als zorgkundige
• Ervaring is niet noodzakelijk
• Je hebt een positieve kijk op de wereld
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hebt oog voor een kwalitatieve totaalzorg en handelt steeds vanuit het verhaal van de bewoners
• Je ziet de mens achter de diagnose
• Je krijgt de kans en de tijd om je professionele interesses verder te ontwikkelen en samen met je collega’s en je direct leidinggevende er betervoorstellen hieromtrent uit te werken

Wat we je te bieden hebben

• Een halftijds, deeltijds of voltijds contract van onbepaalde duur
• 8 extra verlofdagen bovenop de wettelijke 20
• Gratis gebruik van NMBS en 72% terugbetaling De Lijn
• Km-vergoeding; ook als je met de fiets of te voet komt werken
• Een eindejaarspremie en een ruime hospitalisatieverzekering ook voor je gezinsleden
• kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via benefits@work.
• Een marktconform loon met overname van alle relevante werkervaring
• Toeslagen voor onregelmatige prestaties:

 • Dubbel loon voor zon- en feestdagen
 • 26% voor zaterdag- en 35% voor nachtprestaties
 • Vergoeding voor oncomfortabele uren:
  • Tussen 19 en 20 uur: 20%
  • Tussen 20 en 7 uur: 35%

Over WZC Sint-Bavo

Woonzorgcentrum Sint-Bavo biedt plaats aan 120 bewoners. Zowel personen met dementie als personen die lichamelijke zorgen nodig hebben, zijn welkom. Wij werken in 8 kleinschalige leefgroepen die als aparte units verspreid liggen over de campus. In een leefgroep wonen negen tot vijftien bewoners. Men deelt samen een eetkamer en een zonnige zitruimte met een terras, tuin of balkon.

Voor personen met dementie zijn er twee woonvormen. Binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen worden de dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk verder gezet onder begeleiding van een vaste medewerker. Is dat niet (langer) mogelijk omwille van meer gevorderde dementie? Dan kunnen bewoners terecht in het groepswonen waar we hen samen met andere bewoners met vergelijkbare mogelijkheden in een huiselijke, aangepaste omgeving opvangen. Men mag rekenen op kwaliteitsvolle zorgverlening, ondersteuning en begeleiding. Vanuit een warme en oprechte betrokkenheid besteden wij naast de lichamelijke zorg ook veel aandacht aan het psychisch en sociaal welzijn. We zetten in op een zinvolle dagbesteding die aansluit bij de interesses van de bewoners.

Doet bovenstaande jou smaken naar meer? Solliciteer dan als de bliksem.

Wij zetten alvast je kopje koffie klaar! Tot gauw,