Je staat in voor volgende taken:

 • verpleegkundige verzorging van de cliënt: inspuitingen, wondzorg …

 • je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënten

 • je ziet toe op het fysisch comfort en de veiligheid voor de cliënten residenten

 • je helpt residenten bij de activiteiten van het dagelijks leven

 • je zorgt mee voor het emotioneel welzijn van de cliënt

 • je ondersteunt het medicatiebeleid

 • je werkt mee binnen de palliatieve ondersteuning

 • je maakt actief deel uit van een multidisciplinair zorgteam met interne en externe personen

 • je bent verantwoordelijk voor de opvolging van een specifiek aantal administratieve taken verbonden aan de functie (vb. zorgdossier)

 • je participeert actief aan diverse werkgroepen en overlegmomenten

Jobtime is bespreekbaar

Aanbod

Woonzorgcentrum Sint Camillus beschikt over 72 eenpersoonskamers voor permanent verblijf en 3 eenpersoonskamers voor kortverblijf.

WZC Sint-Camillus is een woon- en leefgemeenschap voor 65-plussers met een matige tot zware lichamelijke zorgvraag. We zijn ook het Gemeenschapshuis van de Gasthuiszusters van Antwerpen en een belangrijk deel van onze bewoners zijn religieuzen.

Loon

Verloning conform PC 330.01.20. Alle relevante anciënniteit die je opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig over.

Bijkomende vakantiedagen

Vier uit de sector en drie van GZA (dus acht dagen bovenop de twintig wettelijke dagen).
Eveneens 11 juli is een extra dagje vrij.

Toeslagen voor onregelmatige prestaties

 • 100 % op zon- en feestdagen;

 • 26 % voor zaterdagprestaties en 35 % voor nachtprestaties. Er zijn ook een wacht- en oproepvergoeding voorzien;

 • vergoeding voor oncomfortabele uren:
  tussen 19 en 20 uur = 20 %
  tussen 20 en 7 uur = 35 %

Gezondheid

 • Een ruime hospitalisatieverzekering, ook voor je gezinsleden.

 • Vanaf vijf jaar anciënniteit een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in privéleven.

Profiel

 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)

 • Studiegebied Gezondheidszorg

 • Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

 • Studiegebied Gezondheidszorg

 • Verpleegkunde

Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in ervaring ook in aanmerking: nee

 • Je behaalde het diploma van verpleegkundige (HBO5 of bachelor)

 • Je hebt een hart voor senioren

 • Je bent een echte teamspeler met een positieve kijk op de wereld

 • Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden

 • Je kan vlot zelfstandig werken en je bent flexibel ingesteld

 • Je hebt oog voor een kwalitatieve totaalzorg en handelt vanuit het verhaal van de bewoners