Met meer dan 1000 medewerkers biedt GZA Zorg en Wonen op 10 woonzorgcampussen professionele zorg- en dienstverlening op maat. Daar onze organisatie in volle ontwikkeling is, zijn we in ons WZC Hollebeek op zoek naar een orthopedagoog.

U verleent totaalzorg om de bewoners hun gezondheid en welzijn te ondersteunen en te bevorderen en vooral om hun autonomie in het dagelijks functioneren en hun zelfredzaamheid te behouden en te bevorderen.

Het uitvoeren en opstellen van doelstellingen bij bewoners om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten m.b.t. het dagelijks functioneren.

Aanbod

 • voltijds contract (38u.) werkschema: 08.00u-17.00u
 • geen weekendwerk
 • loon: IFIC barema 14
 • vergoeding woon werkverkeer
 • bovenop de wettelijke verlof 4 extra GZA verlofdagen

Profiel

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
» Studiegebied Gezondheidszorg
» Orthopedie
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in ervaring ook in aanmerking: nee

Bachelor diploma Orthopedie
-zorgen voor een actuele en kwaliteitsvolle invulling
-evalueert en geeft input
-verwerft nieuwe kennis en houdt zijn vakkennis op peil

 • De zorgvraag evalueren en de persoon met zorgbehoefte informeren over de orthoptische consultatie (doelstellingen, stadia, ...)
 • De noodzaak aan orthoptische behandeling bepalen op basis van onderzoek en dit toelichten aan de persoon met zorgbehoefte
 • Het orthoptisch behandelprogramma opstellen en dit aanpassen volgens de resultaten bij de persoon met zorgbehoefte
 • De medisch-administratieve documenten invullen
 • Een persoon met zorgbehoefte of zijn omgeving informeren en adviseren over hulpmiddelen (vergrotend materiaal, ...), de inrichting van ruimtes, aangepaste verlichting, ...

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team