Strategisch plan 2020-2024

GZA Zorg en Wonen

Onze visie is vertaald in een strategie met 5 strategische doelstellingen.

Iedere strategische doelstelling wordt sterk geformuleerd in een slagzin en afgebeeld met een bijhorend symbool. Door deze symboliek systematisch te gebruiken maken we duidelijk de link tussen de operationele doelstellingen en onze strategie.

Het strategisch plan werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van GZA Zorg en Wonen op 27 november 2019. De inhoud kreeg vorm dankzij de input van het directieteam, het strategisch comité ouderenzorg, het management en de campusverantwoordelijken.
We weten waar we voor staan en gaan volop voor de omzetting van dit plan in actie en houding.

We zorgen voor passende oplossingen

GZA Zorg en Wonen engageert zich tot een vraaggerichte aanpak. We bevragen de noden en verwachtingen, beluisteren de cliënten en stellen een gepaste oplossing voor. Het woonzorgcentrum vormt één denkbaar antwoord op de zorgvraag maar is niet het uitgangspunt. Andere zorgvormen zoals dagverzorging, kortverblijf en assistentiewoningen zijn evenwaardig en beantwoorden mogelijks beter aan de zorg- en ondersteuningsnoden. Dit betekent dat we cliënten soms zullen aanbevelen te kiezen voor een andere campus binnen onze groep of zelfs voor andere zorgaanbieders als we binnen de groep niet de best passende oplossing kunnen geven. We kiezen bewust waar we ons in specialiseren.

We verdiepen onze relatie met de cliënten: zorgafhankelijkheid hoeft gelijkwaardigheid niet uit te sluiten. De cliënt en zijn omgeving zijn ervaringsdeskundig. Dat maakt hen tot onze partners in de beste aanpak. Zowel beleidsmatig als in de individuele zorgrelatie.

We stellen ons gastvrij en open op voor iedereen

Onze geschiedenis bepaalt onze specifieke identiteit. We willen deze duidelijk in de verf zetten. Gastvrijheid omvat vele waarden: van respect en gelijkwaardigheid tot solidariteit. GZA Zorg en Wonen moet een open organisatie zijn die pro-actief zoekt naar verbinding en die gastvrijheid uitstraalt.

We bouwen aan sterke teams

Dat onze medewerkers het fundament van onze organisatie vormen, staat buiten kijf. Met de bijkomende ondersteuning van vrijwilligers zorgen zij dag in, dag uit voor het realiseren van een warme en betrokken zorg. GZA Zorg en Wonen engageert zich om innovatief te zijn in het behouden en aantrekken van medewerkers en vrijwilligers en hen samen te brengen tot gedreven teams.

We zorgen voor morgen

Onder deze strategische doelstelling groeperen we onze duurzaamheidsdoelen. Hierbij denken we niet enkel aan het milieu, maar ook aan efficiëntie, infrastructuur, technologie en vernieuwing. Willen we ook op lange termijn kwaliteitsvolle ouderenzorg kunnen geven, moeten we ons als organisatie blijven heruitvinden en verder kijken dan de dagelijkse werking en problemen.

We brengen GZA Zorg en Wonen naar buiten

We zijn goed in wat we doen maar we zeggen en tonen het te weinig aan de buitenwereld. Heldere communicatie en een duidelijke profilering van GZA Zorg en Wonen moeten ervoor zorgen dat onze expertise beter gekend is. Het helpt de cliënt en zijn omgeving de weg te vinden naar GZA Zorg en Wonen en betrokken te blijven. Bovendien draagt een sterke branding ertoe bij dat we als medewerkers trots kunnen zijn op de organisatie waarvoor we werken.

Naast communicatie willen we ook structureel samenwerken met andere zorgverleners. Het tekort aan zorgpersoneel maakt dat het samenwerken met partners bovenaan onze agenda komt te staan. Hiervoor hebben we een stevig netwerk nodig en moeten we durven wegen op het overheidsbeleid.