Wie we zijn

Ons ideaal

GZA Zorg en Wonen is er voor alle kwetsbare (oudere) personen en hun naaste omgeving. Kwetsbaarheid kan vele vormen aannemen. Samen zorgen we voor de best mogelijke invulling van de noden aan zorg, ondersteuning en wonen.  We hechten in deze gezamenlijke zoektocht naar geluk en zingeving grote waarde aan wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Onze christelijke visie en het ideaal van universele gastvrijheid vormen de basis van een warme zorgrelatie.

Zelf richting geven aan uw leven, zorg en ondersteuning, in dialoog met degenen die u omringen en bijstaan, is ons uitgangpunt. Bij de invulling van uw individuele noden  gaat onze  aandacht naar alle dimensies van het leven en het levenseinde.

Ons engagement voor een warme en betrokken zorgrelatie realiseren we dankzij de inzet van sterke teams van bevlogen medewerkers en vrijwilligers met het hart op de juiste plaats. GZA Zorg en Wonen geeft hen alle kansen om zich te ontwikkelen en voldoening te halen uit hun werk.

GZA Zorg en Wonen is van betekenis voor de maatschappij. De campussen verbinden zich met de buurt en stellen zich open en gastvrij op. Samen met partners zorgen we voor duurzame, creatieve en innovatieve antwoorden op bestaande behoeften en toekomstige uitdagingen.

Onze waarden

Waarden zijn de fundamenten van het menselijk handelen. Binnen GZA Zorg en Wonen kiezen we voor transparantie en willen we onze waarden met u delen. U kan erop rekenen dat we ons als organisatie door onderstaande, christelijk geïnspireerde, waarden laten leiden. We vragen hetzelfde engagement van onze medewerkers en vrijwilligers.

onze waarden

Onze doelen

Onze visie is vertaald in een strategie met 5 strategische doelstellingen.

Iedere strategische doelstelling wordt sterk geformuleerd in een slagzin en afgebeeld met een bijhorend symbool. Door deze symboliek systematisch te gebruiken maken we duidelijk de link tussen de operationele doelstellingen en onze strategie.


 

Organogram