Hoe we werken

Werken aan kwaliteit

Werken aan kwaliteit, dat doen we samen.

Samen met onze medewerkers en vrijwilligers. Van hen verwachten we dat ze zich elke dag weer inzetten om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden. We betrekken hen in het beleid en vragen hen verbetervoorstellen aan te brengen en er actief aan mee te werken. 

Samen met de oudere en de familie. We bevragen regelmatig wat zij verwachten. Verwachten wat wij als organisatie voor hen doen, maar evengoed wat we beter niet doen en wat zij zelf willen opnemen. We bevragen bij de eerste kennismaking, op tussentijdse besprekingen, via de gebruikers- en bewonersraden, op de bewonersparlementen,... Elke drie jaar doen we een grootschalige bevraging via een tevredenheidsmeting.

 

Werken aan kwaliteit, dat doen we uiteraard binnen het kader dat de wetgever aan alle woonzorgvoorzieningen oplegt. De best mogelijke zorg en ondersteuning vraagt echter meer dan het beantwoorden aan wat de wet voorschrijft. GZA Zorg en Wonen kiest voor een doorgedreven persoonsgerichte zorg. Daarbij laten we ons leiden door PREZO Woonzorg. Prezo is een model dat ons aanzet te evalueren, analyseren, plannen en verbeteren vanuit het perspectief van degene voor wie we het uiteindelijk doen: de oudere. In 2019 haalde campus Hollebeek als eerste woonzorgcentrum binnen onze groep het PREZO-certificaat.

Werken aan kwaliteit, dat doen we ook samen als groep. Als een lerende gemeenschap. Binnen de centrale stuurgroep kwaliteit en de werkgroepen is elke campus vertegenwoordigd. Projecten en actieplannen sluiten nauw aan bij de dagelijkse realiteit. Altijd gericht op verbeteren met voeling en voeding uit de praktijk.

Zorgethiek als rode draad

Als organisatie en als mens maken we voortdurend keuzes. Maar zijn dat de juiste? Doen we er goed aan een persoon met dementie van leefgroep te verhuizen? Mogen we ingrijpen als we merken dat een bewoner vergeet dat hij zonder assistentie niet veilig uit bed geraakt? 

Het zijn vragen die we binnen GZA Zorg en Wonen hardop stellen. Omdat we een menswaardig antwoord willen. De ethische werkgroep biedt een forum voor zorgethische reflectie. Onze ethicus ondersteunt in de praktijk en zorgt voor het aanscherpen van het morele bewustzijn van ons allemaal. Omdat  “zorgen voor’ veel meer is dan ‘zorgen dat’.

Klagen mag

Dag in dag uit streeft GZA Zorg en Wonen met het ganse team naar de beste zorgverlening.  Aangezien het hier gaat over mensenwerk, beseffen we maar al te goed dat het al eens kan voorkomen dat de dingen niet helemaal naar wens verlopen.  Mocht dit het geval zijn, laat het ons dan zeker weten via ons contactformulier.  U mag van ons een eerste reactie verwachten binnen de 3 werkdagen.  Elke klacht wordt ten gronde behandeld.  Bovendien bekijken we elke melding als een opportuniteit om bij te leren en een kans om onze zorg nog te verbeteren.


De beste zorg voor iedereen – daar gaan we voor.