Personen met een niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met dementie

Zorgaanbod

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Woonzorgcentrum Cadiz biedt zorg voor alle zorgbehoevende 65-plussers die niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

We bieden zorg aan mensen met een fysieke problematiek en/of dementie.