Specifieke leefgroep

Bewoners met de diagnose jongdementie vinden hier een gespecialiseerd en afgestemd aanbod

Specifieke Leefgroep

Specifieke leefgroep De Bijster

In juni 2021 opende De Bijster ‘Huis Bogerd’, een woning voor acht personen met jongdementie. De visie van GZA Zorg en Wonen op personen met jongdementie vertrekt vanuit hun mogelijkheden en wensen. Wat bewoners met jongdementie willen en kunnen vormt de leidraad in de dagelijkse begeleiding en zorg. Samen met woonzorgcampus Cadiz en dagverzorgingscentrum De Toren werkt GZA Zorg en Wonen aan een specifiek antwoord op de vele noden en behoeften eigen aan deze doelgroep.

Foto © noordernieuws.be Foto © noordernieuws.be

De Bijster zorgt – samen met de bewoners en hun familie – voor een nieuwe thuis. We ondersteunen de bewoners in hun autonomie en zelfredzaamheid binnen een kleinschalige huiselijke omgeving. Bewoners bepalen zoveel mogelijk zelf hoe ze hun dag invullen. Connectie met de buitenwereld is zeer belangrijk; het huis is geen wereld op zich. Waar mogelijk nemen we deel aan externe activiteiten, zowel individueel als in groep. We willen ook deel uitmaken van de wijk: meedoen met buurtactiviteiten en zelf de buurt uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten in het woonzorgcentrum. We stimuleren bewoners om vertrouwde bezigheden zoals het verenigingsleven, een avondje toneel, boodschappen doen ... verder te zetten.

Foto © noordernieuws.be Foto © noordernieuws.be

In ons streven naar maximale zelfredzaamheid en autonomie zorgen we voor een veilige omgeving en een professionele omkadering. We werken met een multidisciplinair team waarin we medewerkers specifiek opleiden voor de begeleiding van en zorg voor deze doelgroep. Naast zorgkundigen en verpleegkundigen bestaat dit team uit geëngageerde begeleiders die voortdurend het accent op wonen en leven leggen.

Naast de ondersteuning van de bewoners voorzien we ook extra contact tussen mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen. Een verhuis naar Huis Bogerd betekent niet automatisch dat alles uit handen wordt genomen. Samen met de bewoner en de familie bekijken we wie welke zorg kan of wil opnemen: de bewoner zelf, de mantelzorger of de medewerkers. We zoeken naar manieren die bijdragen tot het zich goed voelen, evalueren deze samenwerking regelmatig en passen ze aan waar nodig. Onze focus ligt op de levenskwaliteit en het welbevinden van iedere bewoner.