Tijdelijk verblijf

Voor personen die tijdelijk extra zorg of begeleiding nodig hebben

Tijdelijk Verblijf

Wat is kortverblijf?
Een centrum voor kortverblijf is een tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum. U woont, leeft en kunt beroep doen op zorg net zoals de bewoners van het woonzorgcentrum. Kortverblijf is een goede oplossing als u zorgbehoevend bent en na een ziekenhuisverblijf nog niet onmiddellijk naar huis kunt. U kunt ook terecht in kortverblijf als uw mantelzorger even niet beschikbaar is wegens vakantie of ziekte of als u een tijdje extra zorg of hulp nodig hebt en dit thuis moeilijk te organiseren is.

Kortverblijf is mogelijk gedurende maximaal 60 aaneensluitende dagen of 90 dagen verspreid over een kalenderjaar. Verschillende ziekenfondsen bieden een tussenkomst aan voor kortverblijf vanuit hun aanvullende verzekering.