Personen met een migratieachtergrond

Mensen met dementie

Zorgaanbod

Deze mogelijkheid bieden we aan in:

 

Personen met een migratieachtergrond

Woonzorgcentrum Cadiz biedt zorg voor alle zorgbehoevende 65-plussers die niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

We bieden zorg aan mensen met een fysieke problematiek en/of dementie.