Wonen en leven in de nieuwe De Zavel

De Zavel - 31 08 2021

Begin 2018 startte het nieuwbouwproject van De Zavel. Nu kunnen we met trots vertellen dat we een nieuwe thuis creëerden en we kunnen verhuizen in oktober 2021. Dan keert de voltallige De Zavel-familie terug naar een prachtig gloednieuw gebouw in de Duinstraat. In De Zavel heerst er daarom al een uitstekende sfeer: de bewoners kijken vol verwachting uit naar hun nieuwe woon- en leefomgeving in hun vertrouwde buurt! De bedrijvigheid omtrent de verhuis zorgt voor een gezonde spanning en is uiteraard het gespreksonderwerp bij uitstek.

De Zavel biedt een thuis voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De campus is een referentie in de zorg voor ouderen met een psychische zorgvraag. De jarenlang opgebouwde expertise heeft De Zavel heel gericht kunnen inzetten bij het ontwerp van het gebouw, de ruimtes en de voorzieningen. Uniek in zijn soort, want geen enkel ander woonzorgcentrum bouwde al eerder een thuis voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid. Het was een uitdagende oefening om te zorgen voor veiligheid enerzijds en een thuisgevoel anderzijds. Een belangrijk uitgangspunt was rekening houden met verschillende gedragingen die De Zavel ziet terugkeren bij de bewoners. Zo viel de keuze bijvoorbeeld op het bouwen van enkele geluidsdichte kamers, om rust te creëren voor bewoners die snel overprikkeld geraken. Een ander voorbeeld is de installatie van speciale sloten op de kranen. Hiermee helpt De Zavel bewoners met potomanie of angst voor bacteriën om hun gezondheid niet te schaden. Zo zijn er tal van voorbeelden terug te vinden in het nieuwe gebouw. Door veiligheid en huiselijkheid zo concreet te combineren bestendigt De Zavel haar unieke positie.

De opportuniteiten die het optrekken van een nieuw gebouw met zich meebrengt heeft de woonzorgcampus met beide handen gegrepen. Zorg op maat is geen hol begrip en wordt hier heel doelgericht ingevuld. In de Duinstraat 21 zal iedere bewoner wonen en leven in een omgeving die past bij zijn of haar noden.

De unieke daktuin van de nieuwe De Zavel De unieke daktuin van de nieuwe De Zavel
Aangenaam wonen en leven in rustgevende kamers Aangenaam wonen en leven in rustgevende kamers

Het gebouw is opgedeeld in specifieke afdelingen. Die krijgen een mooie en hedendaagse inrichting, een eigen naam en benadering en daardoor ook een uitgesproken identiteit. We zetten ze graag even op een rijtje.

In ‘De Kleine Zavel’ leggen medewerkers de nadruk op de ondersteuning en begeleiding van de bewoners. Ze nemen de zorg niet actief op en zullen de bewoners eerder aanmoedigen om hun huishouden zelf te organiseren. De medewerkers eten samen met hen, bouwen een band door een luisterend oor te zijn en fungeren als coach en raadgever. De bewoners leven samen met 8 andere personen en zorgen zelfstandig voor zichzelf en de medebewoners.

‘‘t Parcours’ is gericht op bewoners die nood hebben aan een vaste dagstructuur, maar ook een lichter zorgprofiel qua fysieke zorg hebben. Terugkerende taken op telkens dezelfde momenten zijn voor hen herkenningspunten. Dit ritme geeft de bewoners rust en hierdoor kunnen ze zelfredzamer leven. De medewerkers nemen samen met hen de dagdagelijkse taken op.

De medewerkers van ‘Schelp’ baseren zich op crustatieve zorg en focussen op bewoners waar de fysieke zorg meer handen vereist. Hier creëert De Zavel een gemoedelijke sfeer en maken de medewerkers verbinding met de bewoners op een zachte manier: via naastenliefde en een vriendschappelijke benadering.

Vanuit een luisterende en analyserende houding gaan de medewerkers om met de bewoners van ‘Aspen’. Door met een rustige stem te spreken, herkenbaarheid aan te reiken en heel individueel te werken is Aspen een prikkelarme omgeving. Hier ligt de nadruk niet op een hechte groep bewoners, maar op de psychische, persoonsgerichte zorg voor bewoners met ernstig decorumverlies, verlammende angsten …

Tot slot is er de woon- en leefgroep ‘Origami’. Bewoners krijgen hier een aanbod dat inspeelt op culturele activiteiten, uitstappen en hobby’s. Enerzijds is deze afleiding gericht op bewoners die daar baat bij hebben. Anderzijds brengt Origami mensen in contact aan de hand van gezamenlijke interesses. Sleutel tot succes is de activerende en stimulerende houding die medewerkers hier aannemen.

Maar De Zavel heeft nog meer te bieden. Wat dacht u van de ronduit prachtige daktuin? Je kan even uit het bruisende stadsleven stappen en uitblazen: dit uniek stukje groen is een oase van rust in de stad. De daktuin is ontegensprekelijk een grote troef om de bewoners in een mooie en gezellige omgeving te laten wonen en leven.

Ook de tuin op het gelijkvloers is opmerkelijk. Beweging en activiteit worden er op verschillende manieren aangereikt: de petanquebaan, het pad met verschillende ondergronden, de zintuigentuin, een sportveldje, het grasplein, een plaats voor de kippen … De  mooie aanplanting stimuleert de bewoners en nodigt uit tot beweging en activiteit.

De Zavel versterkt op deze manier haar unieke aanpak in de zorg voor psychisch kwetsbare (oudere) personen en bezorgt hen een warme thuis.