"We zijn blij ..." - versoepeling bezoekregeling

GZA Zorg en Wonen - 04 09 2020

Bericht aan de bewoners en hun naasten  -  Antwerpen, 4 september 2020

 

 

Beste mevrouw, mijnheer,

 

Er komt een algemene versoepeling van de bezoekregeling in de woonzorgcentra.

Zoals gebruikelijk toetsen we onze regeling af aan de noden van de bewoners en van de bezoekers. Uit een recente bevraging bij de familie blijkt dat de meerderheid van u zeer tevreden is met onze aanpak. Zowel op vlak van bereikbaarheid, mogelijkheden tot contact, communicatie als bezoekregeling. We kregen van u een hoge gemiddelde waardering van 8,2 wat ons echt deugd doet en moed geeft. Hartelijk dank voor de vele positieve reacties.

Uiteraard zijn we blij dat we stilaan terug naar een normale situatie kunnen terugkeren. We zullen dit op onze manier vertalen in een nieuwe bezoekregeling. Mocht u nu al nood hebben aan een extra bezoekmoment, aarzel niet om de verantwoordelijke in het wzc aan te spreken. We hebben vanaf de start van de coronacrisis uitzonderingen toegestaan in het belang van de bewoner en zullen dit ook blijven doen.
Via de nieuwsbrief van het wzc, zal u spoedig de specifieke afspraken voor ieder woonzorgcentrum vernemen. Zoals gesteld in de nieuwe richtlijnen blijven de veiligheidsmaatregelen bepaald door de Nationale veiligheidsraad en de basisrichtlijnen hygiëne en veiligheid gelden. Bijkomend wordt er rekening gehouden met de infrastructurele context en de personele bezetting.

Bedankt voor het vertrouwen dat u ons geeft. Samen creëren we een duurzaam evenwicht waarbij veiligheid en hygiëne hand in hand gaan met het geluk van bewoners, hun naasten en onze medewerkers.

 

Met vriendelijke groeten,

Ida Verleyen
Algemeen directeur

 


 

 

Naar aanleiding van de recent aangekondigde versoepelingen werd onze algemeen directeur Ida Verleyen geïnterviewd door Radio 1.

Via onderstaande link kan u het interview herbeluisteren.