Update Coronavirus - 13 03 2020

GZA Zorg en Wonen - 13 03 2020

Strijd tegen het CORONA-virus

 

De toestand is ernstig : de verspreiding van het Corona-virus vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Het is onze verantwoordelijkheid als woonzorgvoorziening om

  • onze bewoners zo goed als mogelijk te beschermen

  • ervoor te zorgen dat we de zorgverlening kunnen blijven voortzetten door ook onze medewerkers te vrijwaren van besmetting

 

De snel wijzigende omstandigheden maken dat de opgelegde maatregelen continu wijzigen. GZA Zorg en Wonen ontvangt dagelijks nieuwe instructies vanuit de overheid.

Wij stellen alles in het werk deze instructies telkens snel en grondig om te zetten in de praktijk.

 

Wij vragen uw begrip voor en medewerking aan onderstaande maatregelen die in de huidige situatie en tot nader order, zijnde minstens tot 20 april, van kracht zijn.

 

Geen bezoek mogelijk in de woonzorgcentra

Enkel medewerkers, door directie aangewezen vrijwilligers, stagiairs, huisartsen en andere zorgverstrekkers mogen de voorziening binnen onder strikte voorwaarden :

  • Naleving hand-hoest-nieshygiëne

  • Aanwezigheidsregistratie

  • Opvolging van ziektesymptomen

 

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan directie in overleg met de CRA (coördinerend-raadgevend arts) een mantelzorger tijdelijk bezoek toestaan.

 

Bewoners mogen de woonzorgcampus niet verlaten

Binnen de voorziening nemen we alle mogelijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We organiseren activiteiten en maaltijden op leefgroepniveau en vermijden het samenbrengen van grotere groepen bewoners. Bewoners mogen het centrum niet verlaten om het oplopen en binnenbrengen van externe besmettingen uit te sluiten.

 

Opnamestop

Er geldt een opnamestop, wat betekent dat het niet mogelijk is om nieuwe bewoners op te vangen, noch in het woonzorgcentrum, noch in kortverblijf.

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden is een opname na doorverwijzing vanuit het ziekenhuis mogelijk.

Onze sociale dienst blijft beschikbaar voor informatie en intake voor toekomstige bewoners. Een rondleiding op de campus is in de huidige fase niet mogelijk.

 

Aanpassing in de zorg- en dienstverlening aan huidige bewoners

Wij beseffen dat bovenstaande maatregelen een grote impact hebben en zijn zeer bekommerd om het welzijn van alle bewoners. GZA Zorg en Wonen zal al het mogelijke doen om de zorg te garanderen en de leefsituatie van bewoners aangenaam en comfortabel te houden.

 

Centra voor dagverzorging

Alle centra voor dagverzorging sluiten de deuren vanaf 16 maart.

Wij begrijpen dat dit voor de mantelzorgers van de huidige bezoekers een zware belasting kan betekenen en helpen u dan ook graag bij het vinden van hulp in de thuisopvang. Zo mogelijk bekijken we of opvang in het woonzorgcentrum of kortverblijf een optie vormt.

 

Assistentiewoningen

Bewoners van assistentiewoningen blijven binnen de eigen infrastructuur.

 

Lokale dienstencentra

Alle activiteiten en dienstverlening van de lokale dienstencentra zijn stopgezet.

 

 

Indien u vragen, bezorgdheden of opmerkingen heeft, vragen wij u de campusverantwoordelijke te contacteren.

 

Voor meer informatie over het virus en de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar deze website :  https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Wij danken u voor uw medewerking en begrip,

 

Ida Verleyen

Algemeen directeur