Testen op corona binnen GZA Zorg en Wonen

GZA Zorg en Wonen - 09 04 2020

 

Elk journaal, elke krant, elke nieuwsflash richt zijn schijnwerpers vandaag op de woonzorgcentra. We staan in het oog van de mediastorm. Maar het is al langer alle hens aan dek.

Al sinds 11 maart werken onze leidinggevenden en medewerkers  – uit het zicht van de camera’s en ver weg van de microfoons – dag en nacht om het virus buiten te houden en bewoners en medewerkers gezond en wel te houden. Dat vraagt immense inspanningen van iedereen.

GZA Zorg en Wonen heeft van bij de start van het besmettingsgevaar verregaande maatregelen genomen. Vaak al anticiperend op wat de diverse overheden in ons land zouden opleggen.

We zijn onmiddellijk op zoek gegaan naar voldoende voorraden beschermingsmiddelen. We hebben van bij aanvang bewoners en medewerkers met een vermoeden op besmetting steeds direct laten testen. Gelukkig bleek het vaak loos alarm, maar soms ook niet. Het is dag in, dag uit schakelen. Onzeker over wat ons te wachten staat, onzeker of de overheid beloftes nakomt en bezorgd om het welzijn en de gezondheid van onze bewoners en medewerkers.

Ook de actie van de overheid om in 85 woonzorgcentra 11.000 testen uit te voeren brengt veel onrust. Vier van onze woonzorgcentra zijn geselecteerd : Sint-Camillus en Sint-Gabriël in Antwerpen, Sint-Bavo in Wilrijk en Heide Velden in Schelle.

  • Sint-Camillus is erg getroffen door het coronavirus. We testen hier alle bewoners en alle medewerkers.
  • Sint-Gabriël en Sint-Bavo zijn tot op vandaag gelukkig gespaard gebleven van enige besmetting. In deze centra zal de coördinerend arts enkel de bewoners testen zoals opgelegd door de overheid.
  • Heide Velden is door een administratieve fout verkeerdelijk geselecteerd en opgenomen in de lijst van 55 erg getroffen centra. Dit klopt gelukkig niet. Alle bewoners stellen het goed; 1 medewerkster is positief getest en verblijft momenteel in relatief goede gezondheid thuis in quarantaine.

Het is afwachten wat de testings zullen aantonen. We bereiden ons voor op diverse scenario’s. Daarbij kunnen we rekenen op de steun van vele partners: GZA Ziekenhuizen, de thuiszorg en thuisverpleging, het Rode Kruis,…en op de gigantische inzet van al onze medewerkers.

We houden u op de hoogte. Intussen delen we – in alle transparantie – de cijfers die wij sinds 20 maart verzamelden en overmaakten aan de Vlaamse overheid.

Bovenstaande grafiek toont de evolutie van het aantal bewoners met een vermoeden van besmetting en bevestigde besmetting binnen GZA Zorg en Wonen.

Op 9 april tellen we 31 (vermoede) besmettingen op 1001 bewoners, wat neerkomt op 3 %. Meest getroffen campus is Sint-Camillus, gevolgd door Cadiz, Sint-Vincentius, De Bijster en Hollebeek.  5 campussen tellen vandaag geen bewoners met een vermoeden of bevestigde besmetting.

Mogelijks zullen de testings die nu uitgevoerd worden, andere resultaten aantonen als blijkt dat bewoners ook positief testen zonder enig symptoom of vermoeden van corona.

We tellen tot op vandaag 8 overlijdens ten gevolge van corona. Ook hier vormt Sint-Camillus de zwaarst getroffen campus met 6 overlijdens.

 

We zijn in de Goede Week, op weg naar Pasen en hopen, samen met u, dat het einde van deze onwezenlijke periode in zicht is.