Sint-Bavo: een vaste waarde in Wilrijk

GZA Zorg en Wonen - 26 11 2019

Reeds meer dan 25 jaar staat woonzorgcampus Sint-Bavo bekend als een vaste waarde in Wilrijk omwille van de kwaliteitsvolle zorg-en dienstverlening. 

 

Een positieve uitstraling is de sterke pijler die Sint-Bavo al jarenlang doorheen diverse maatschappelijke evoluties binnen de ouderzorg heeft gedragen. En ook nu willen we de nieuwe uitdagingen die bepalend zullen zijn voor de woonzorgsector van de toekomst, met een goed voorbereide missie tegemoet treden.

Voor steeds meer zorgvragers en hun naasten staan waarden als autonomie, kwaliteit van leven en zelfbepaling als belangrijkste voorwaarden centraal. Tegelijk zijn we er ons van bewust dat de zorgzwaarte binnen de woonzorgsector in toenemende stijgende lijn evolueert, met daartegenover de schaarste aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt. Een kwaliteitsvolle evolutie naar "wonen en leven met zorg" dat vanuit de Vlaamse overheid aangestuurd wordt, zal dus ook voor woonzorgcampus Sint-Bavo een procesmatige herziening van ons huidige zorg- en dienstverleningsmodel betekenen.