We willen ons niet moeien, maar…

GZA Zorg en Wonen - 01 02 2023

Reactie op ‘Woonzorgcentra mogen zich niet moeien met euthanasie bewoners’ (30/01/2023 DS)

Laten we stoppen met sectoraal stigmatiseren en kijken hoe een woonzorggemeenschap leeft én zorgt voor elkaar. Elke woonzorgcampus werkt dagelijks aan het opbouwen en onderhouden van een warme leefomgeving. Bewoners leven niet hermetisch afgesloten op een kamer, maar maken actief deel uit van een gemeenschap. Zo heeft een euthanasievraag een veel bredere impact dan de één-op-één  interacties met de behandelende arts. De gemeenschap rondom de bewoner ondervindt ook een impact én heeft een verantwoordelijkheid in de zorg voor een menswaardig levenseinde.

We hechten altijd veel belang aan de bescherming van de privacy van bewoners. Ook bij het thema van euthanasie is het van essentieel belang om met respect voor de wens van de zorgvrager te handelen. Privacy bij de toepassing van euthanasie is een maatschappelijk dialoog waar veel mensen een stem in hebben. Het beperkt zich niet tot het al dan niet informeren van een directeur van een voorziening, wat meteen als bemoeienis bestempeld wordt. Voor ons is het belangrijk dat de bewoner eigenaar blijft van diens euthanasieverzoek en bepaalt in hoeverre anderen betrokken mogen worden.  Daarom stellen wij telkens de vraag, en bespreken met de bewoner, wie we in de organisatie en buiten de organisatie informeren. We gaan daarover herhaaldelijk in gesprek en betrekken daar intensief de behandelende arts bij.

Het is dan ook betreurenswaardig dat een geïnformeerde directeur afgeschilderd wordt als poortwachter die intentioneel euthanasie wenst te verhinderen. We wensen elke woonzorggemeenschap een betrokken en begeesterde directeur toe. Iemand die geraakt wordt door het leven van mensen,  zich bekommert om zijn werknemers en verantwoordelijkheid neemt. Een directeur die weet wat er speelt bij bewoners en medewerkers, kan daarop inspelen en alle partijen vanuit een unieke rol ondersteunen. Hoeft deze directeur altijd te weten wie om euthanasie vraagt? Daarop is het antwoord ongetwijfeld neen. Sommige mensen verkiezen nu eenmaal zelf om de euthanasievraag niet breed te delen met mensen die niet op de zorg betrokken zijn. Hoort deze directeur te weten dat een euthanasievraag weegt op zijn of haar team? Daarop zeggen wij volmondig ja. In het debat rond euthanasie is enige nuance dus wel op zijn plaats.