Levenseindezorg: een bespreekbaar onderwerp

GZA Zorg en Wonen - 28 02 2020

 

Recent verschenen enkele artikels en opinies in de pers over de uitvoering van de euthanasiewetgeving in "katholieke ziekenhuizen". De Gasthuiszusters van Antwerpen werden genoemd als een organisatie waarin de palliatieve filter wordt toegepast. GZA Zorg en Wonen is inderdaad een christelijk geïnspireerde organisatie die een verhoogde zorgvuldigheid (palliatieve filter) en terughoudendheid (ethische filter) aan de dag legt als het om euthanasie gaat. Dit betekent echter niet dat wij onze bewoners tot bepaalde zorgen verplichten of opzettelijk een euthanasievraag proberen te vertragen.

"Afscheid nemen van het leven

is meer dan een medische aangelegenheid.

Het raakt de hele mens

en zijn omgeving."

Met de palliatieve filter streven wij naar het zo breed mogelijk informeren van onze bewoners over belangrijke thema’s zoals pijnbestrijding, vroegtijdige zorgplanning, psychologische of levensbeschouwelijke ondersteuning en palliatieve sedatie. Het doel is steeds zo zorgvuldig mogelijk de bewoner te informeren over alle mogelijkheden die wij aan zorg nog te bieden hebben. Het staat de bewoner vrij om hiervan gebruik te maken of niet. 

Met de ethische filter bedoelen wij een grondige bespreking van de euthanasievraag met alle betrokken zorgverleners, eventueel aangevuld met leden van onze ethische commissie. Het doel hiervan is onze zorgverleners de tijd te geven om grondig na te denken en een eigen gewetensbeslissing te nemen. GZA zorg en wonen verzekert dat de tijd die we nemen voor dit overleg, het verloop van de euthanasievraag voor de bewoner niet zal vertragen.

Vanuit een open communicatie trachten wij dus zorgvuldig tot het best mogelijke zorgantwoord te komen voor onze bewoner, ook als dat zorgantwoord de euthanasie blijkt te zijn.

 

Radio 2 interviewde Willeke Dijkhoffz, CEO GZA Ziekenhuizen en GZA Zorg en Wonen, naar aanleiding van de recent verschenen nieuwsberichten. Hieronder kan u het interview herbeluisteren.