Kort of lang?

GZA Zorg en Wonen - 23 01 2020

Kortverblijf? Al van gehoord?

Voor velen is het een onbekende zorgvorm. Daardoor blijft kortverblijf vaak onderbenut of wordt deze verkeerd ingezet.

Campus Sint-Vincentius stelde bij de opstart van kortverblijf vast dat het merendeel van de ouderen uiteindelijk niet tijdelijk maar permanent bleef wonen op de campus. Die vaststelling leidde tot het actieproject ‘Zilver aan Zet’. Met de steun van Cera en LUCAS KU Leuven onderzochten we drie jaar lang hoe kan voorkomen worden dat ouderen in kortverblijf automatisch in het woonzorgcentrum blijven hangen als dat niet nodig is.

De bevindingen en resultaten van het actieproject bundelden we in een draaiboek. In dit filmpje vertellen de deelnemers aan het project over hun ervaringen.