GZA Zorg en Wonen verwelkomt campus Sint-Mathildis!

Sint-Mathildis - 15 12 2020

We breiden de GZA Zorg en Wonen-familie verder uit

In 2019 startten we een samenwerkingstraject tussen woonzorgcentrum Sint-Mathildis (Boechout) en GZA Zorg en Wonen. Een geëngageerde intentieverklaring, intense kennismakingsperiode en een beproevende – nog steeds durende – coronapandemie later, is de samensmelting van beide organisaties een feit.

Op relatief korte tijd leerden we Sint-Mathildis beter kennen als een hartelijk woonzorgcentrum met aandacht voor de mens achter elke bewoner. Onze visies en waarden sluiten mooi bij elkaar aan. Elke campus van GZA Zorg en Wonen staat garant voor de opbouw van een warme zorgrelatie. Ook Sint-Mathildis werkt elke dag actief aan een zinvolle dagbesteding, ondersteunt de bewoner om zelf richting te geven aan het leven en gaat in dialoog met de bewoner en zijn of haar naaste omgeving.

We ervaren de samenwerking ook uitsluitend positief in de strijd tegen het coronavirus. De slagkracht van de groep GZA Zorg en Wonen helpt Sint-Mathildis om de coronacrisis te bekampen, terwijl een bewonersgerichte lokale aanpak het uitgangspunt blijft. Alle medewerkers van Sint-Mathildis zetten zich onstuitbaar in en maken het wonen en leven op campus Sint-Mathildis aangenaam.

De waardering voor de bewoners en de overtuigde inzet van haar medewerkers is het beste bewijs dat Sint-Mathildis een waardevolle elfde campus voor onze groep betekent. We zijn dan ook fier om de finale fusie van beide organisaties te mogen meedelen. Vanaf 1 januari 2021 maakt Sint-Mathildis officieel deel uit van GZA Zorg en Wonen.

Korte voorstelling

De campus kent een rijke geschiedenis in de omgeving van Boechout. Van het oprichten door de Gasthuiszusters van Lier, een congregatie die zich toelegde op de verzorging van zieken en ouderen, tot het woonzorgcentrum dat Sint-Mathildis vandaag is.

Een lokale verankering is belangrijk in onze zorgvisie: een gevoel van thuishoren is een gevolg van herkenbaarheid in en vertrouwdheid met de eigen omgeving. Mede omwille van haar diep gewortelde zorgtraditie is Sint-Mathildis gekend in de buurt. Het woonzorgcentrum heeft hiermee een extra troef om haar bewoners zorg op maat in een huiselijke sfeer aan te reiken.

De thuis die de campus aan voornamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen biedt, is verdeeld over 3 moderne afdelingen. Deze bestaan uit 124 woongelegenheden, waarvan 5 gebruikt worden voor kortverblijf. Sint-Mathildis investeerde de laatste jaren in moderne en grote éénpersoonskamers, mooie leefruimtes en bijkomende aangepaste badkamers. De campus vernieuwde de keuken, richtte een volledige vleugel in als kiné- en animatieruimte en kleedde de cafetaria aan tot een plaats waar het bijzonder aangenaam vertoeven is.

 

Gemotiveerde medewerkers

Net zoals in de andere GZA Zorg en Wonen woonzorgcentra kan ook Sint-Mathildis rekenen op gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Van animator tot zorgkundige, preventieadviseur tot ergotherapeut, technische dienstverlener tot leidinggevende: het welzijn en welbevinden van de bewoner komt op de eerste plaats. Iedere medewerker maakt wonen en leven op campus Sint-Mathildis extra prettig.

Verschillende werkgroepen waken over de hoge levenskwaliteit in het woonzorgcentrum. Ze spelen actief een rol door een praktische invulling te geven aan diverse doelstellingen die de levenskwaliteit vrijwaren. Zo buigt de werkgroep comfortzorg zich over een optimale begeleiding van zwaar zorgbehoevende bewoners op fysiek en mentaal niveau. De werkgroep neemt ook het voortouw naar de medewerkers toe, om op verantwoorde, ergonomische wijze met het eigen lichaam om te gaan. Sint-Mathildis werkt dagelijks aan de professionalisering van haar zorg door blijvende sensibilisering, preventie en aangepaste vormingsinitiatieven voor haar medewerkers.

Ook aan jonge en nieuwe medewerkers wordt de nodige aandacht geschonken. Een meter of peter neemt een nieuwe medewerker onder de vleugel en leert hen de zorgcultuur van Sint-Mathildis eigen te maken. Op die manier wordt de zorgcontinuïteit verzekerd en blijft Sint-Mathildis een campus met warme, bekwame en gedreven medewerkers.

 

In een oogopslag

De kwaliteiten en de identiteit van een woonzorgcentrum samenvatten is niet evident, maar Sint-Mathildis biedt u alvast:

 


 

  • Bewonersgerichte aanpak met respect voor de eigenheid van elke persoon
  • Een sterke visie gericht op het welbevinden van de oudere
  • ‘Zorg op maat’ door multidisciplinair overleg en een open communicatie tussen bewoner en familie en de professionele hulpverleners
  • Makkelijk bereikbaar en ruime parkeergelegenheid
  • Mooie, grote tuin en terrassen met zicht op het groen

 


 

 

Meer informatie?

Nu Sint-Mathildis officieel deel uitmaakt van GZA Zorg en Wonen kan u op de nieuwe locatiepagina terecht voor meer informatie. U maakt er kennis met het woonzorgcentrum en het kortverblijf.

U vindt er ook de nodige contactformulieren en telefoonnummers. Onze medewerkers en de sociale dienst in Sint-Mathildis staan u graag te woord.