De strijd tegen Covid-19 - getuigenis

De Bijster - 26 03 2020

"Met z'n allen gaan we de strijd aan tegen het Coronavirus"

Niet tegenstaande de genomen maatregelen ter preventie van het Coronavirus werd één van onze woonzorgcampussen toch getroffen.

Bart Meyers, directeur WZC de Bijster, vertelt over de situatie en de genomen maatregelen:

 

"Momenteel hebben we 8 bewoners met een Covid-19 besmetting. Deze bewoners leven gescheiden van de andere bewoners in een bijkomend gecreëerde leefgroep."

Om praktische redenen, alsook omwille van het psychosociaal welzijn van deze bewoners (personen met dementie) werd er beslist om van kamer- naar leefgroepisolatie over te gaan. Bewoners bewegen vrij binnen hun leefgroep. Ze worden van nabij gevolgd en stellen het relatief goed.
Deze 8 bewoners worden verzorgd en begeleid door een extra team, het C(orona) team. Dit 4 koppig team staat dag en nacht paraat en blijft mee in quarantaine. Elke 7 dagen wisselt het team.

 

Medewerkster Ria vertelt:

Hoe begin ik …. Vorige maand zag ons leven er nog anders uit ! Zonder daar ook maar een moment bij stil te staan … zo gewoon ... alles gepland…onder controle…niet beseffend wat vrijheid betekent…. Vrijheid in jezelf vinden…niet langer meelopend met de rush…van individueel naar verbinding… .

Ook al vertelde mijn gevoel dat het C(orona) virus ook mijn leven als verpleegkundige nog sterker zou kunnen beïnvloeden… en ja daar kwam de vraag : Een C-team oprichten …7/7 beschikbaar samen met 3 collega’s! Niet wetende wie/wat/hoe… ik voelde sterk aan dat dit ook voor mij was.

Intussen zijn we 3 dagen verder en is er ook iets moois ontstaan: verbinding door steun, vriendschap-pen, begrip, respect…dit allemaal zonder knuffelen maar met woorden en gebaren, geschreven brieven, een bloem, een stuk chocolade, ... .

‘De Bijster ‘ en allen die op de 1 of andere manier een connectie hebben met ons….zijn we zeer dankbaar !!
Dat er met deze manier van liefdevolle en warme ondersteuning , het samenhorigheidsgevoel nog sterker open bloeit….

 

"C team… op elkaar afstemmen, elkander niet echt kennende, uit de comfortzone. Nadenken bij alles wat je doet…zorg verlenen zonder knuffel…bewuster…"