Corona opsporen via afvalwater?

GZA Zorg en Wonen - 13 08 2020

GZA Zorg en Wonen blijft stappen ondernemen om op elke manier het coronavirus te weren. We zien toe op de naleving van de voorzorgsmaatregelen, de bezoekregelingen en leveren extra inspanningen op vlak van hygiëne. Onlangs kregen we de vraag om mee te werken aan een project om via het afvalwater corona op te sporen. Gezien we open staan voor innovatieve projecten en de meerwaarde zien om proactief een besmetting te kunnen signaleren hebben we op enkele campussen stalen laten nemen.

We werkten hiervoor samen met Eurofins Scientific, een onderneming die zich specialiseert in hoogwaardig laboratoriumonderzoek en advies. Sporen van het virus in (sanitair) afvalwater geven vaak een indicatie van een mogelijke besmetting, nog vóór de eerste symptomen optreden. GZA Zorg en Wonen aarzelde niet om deel te nemen aan dit onderzoek.

Op 27/7 lieten we stalen nemen van het afvalwater in onze woonzorgcentra Sint-Vincentius, Sint-Camillus en De Bijster. De analyse werd afgerond op 31/7 met een SARS-CoV-2 negatief resultaat. Erg goed nieuws voor onze huizen in het noordelijke deel van onze provincie en centrum Antwerpen. Op 6/8 werden er stalen genomen in De Zavel nadat we 2 weken voordien bij 2 bewoners een positieve test hadden afgenomen. Het resultaat van de staalname was echter negatief. Op 10/8 werden enkele bewoners die eerder getest werden omwille van een hoog-risico contact met de positieve bewoners opnieuw getest. Hieruit blijkt dat alle bewoners nu effectief negatief zijn. Dit strookt dus met de negatieve test van het afvalwater.

Gezien de resultaten ons weinig houvast geven beschouwen we hen als indicatief. We zullen in de eerste plaats blijven testen bij hoog-risico contacten en bij symptomen. We hoeden ons voor een vals gevoel van veiligheid dat een negatieve test met zich meebrengt. Enkel in de omgekeerde richting zouden we een positieve test kunnen gebruiken om bewoners en medewerkers preventief te testen. GZA Zorg en Wonen zet zich hoe dan ook verder in om iedere besmetting te vermijden of een eventuele uitbraak in te dijken.