Communicatie Coronavirus (COVID-19) - 12 03 2020

GZA Zorg en Wonen - 12 03 2020

Het coronavirus COVID-19 heeft zich verspreid in verschillende Europese landen. Ook in Vlaanderen is het virus opgedoken.

 

Tijdelijke sluiting woonzorgcentra

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft beslist om in alle woonzorgcentra standaard de deuren te sluiten voor externe bezoekers.  Deze regel gaat in vanaf 12 maart, tot het einde van de paasvakantie.

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden voor:

 • Externe zorgverstrekkers

 • Stagiair(e)s

 • Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)

 • Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) (bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten)

Deze groep die toch binnen mag, zal aan dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen als personeel.

 

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 

Wenst u meer informatie over COVID-19

raadpleeg de website www.info-coronavirus.be 

of neem contact op met het federale callcenter op 0800 14689.