Bevraging ervaringen coronacrisis

GZA Zorg en Wonen - 23 07 2020

Een vrijblijvende enquête om onze warme zorg verder te ontwikkelen, en ons te wapenen tegen een nieuwe Covid-19 golf

 

De voorbije maanden zijn voor iedereen zwaar geweest. Voor de bewoners van onze woonzorgcampus, voor hun familieleden en mantelzorgers en voor alle medewerkers. De coronacrisis woedde door heel ons bestaan en was een test op menselijk niveau voor onze flexibiliteit, veerkracht en mentale sterkte. Het was ook een test op organisatorisch en praktisch vlak. Onze processen, logistiek en planning kwamen onder ongeziene druk te staan.

We hebben steeds getracht snel te schakelen om onze kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden binnen het wettelijk opgelegde kader waarin we moesten werken. Dit bleek niet altijd eenvoudig. De instructies van de overheid waren niet altijd even duidelijk, soms tegenstrijdig, werden laattijdig gecommuniceerd of bleken voor onze woonzorgcampus te algemeen om correct te implementeren. GZA Zorg en Wonen heeft altijd getracht om de gezondheid en het welbevinden van de bewoner centraal te stellen en onze hele besluitvorming hierop af te stemmen.

Het hoogtepunt van de crisis mag dan wel achter ons liggen, we zijn ons ten volle bewust van het gevaar van het Covid-19 virus in onze maatschappij. De strijd is nog niet gestreden, en versoepelingen in de buitenwereld vertalen zich niet altijd naar een leefsituatie zoals in onze woonzorgcentra. U kan hier al lezen waarom we de bezoekregeling momenteel verstrengen.

We willen u bedanken voor het gestelde en voortdurende vertrouwen. Ook streven we naar een continue verbetering van onze werking, en grijpen we de kans een evaluatie van de voorbije maanden te maken. We vernemen heel graag hoe ú onze acties en ons beleid tijdens de voorbije coronagolf ervaarde.

GZA Zorg en Wonen nodigt u uit om via deze vragenlijst aan te geven welke pijnpunten en mogelijke verbeteringen u ons wil meegeven. Natuurlijk horen we ook graag welke inspanningen u wist te waarderen. Onze woonzorgcampussen stuurden deze link naar de gekende mailadressen van familie en mantelzorgers. Mocht u onverhoopt deze mail niet gekregen hebben, dan kan u via bovenvermelde link deelnemen. Mogen we u vragen om de vragenlijst voor 15 augustus in te vullen?

We nemen uw waardevolle feedback aandachtig in overweging en werken verder om onze zorg op een veilige en warme manier te blijven verbeteren, en aan te passen aan de noden van het huidige en komende maatschappijbeeld.