Bedankt om nog even te wachten

GZA Zorg en Wonen - 16 04 2020

Voorlopig nog geen bezoek

Gisteren besliste de Nationale Veiligheidsraad om bezoek toe te laten in de woonzorgcentra. Een beslissing die zonder voorafgaandelijk overleg met de sector werd genomen en waarbij we ons veel vragen stelden over de veiligheid van onze bewoners.   

Dat onze bezorgdheid terecht was bleek uit het zopas binnengekomen bericht dat de Vlaamse Overheid, met bevoegd Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), beslist heeft om deze aanpassingen nog niet uit te voeren. Alvorens tot bezoek over te kunnen gaan zal de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad omgezet moeten worden in nieuwe richtlijnen door het Agentschap Zorg en Wonen. 

Zij formuleren wat we dienen te verstaan onder:

  • bezoek ontvangen in de meest veilige omstandigheden
  • bezoek door vertrouwenspersoon die gekend is in het WZC
  • bezoek door personen die geen besmetting kunnen overdragen
  • bezoek enkel voor bewoners die niet in quarantaine wonen
  • kort bezoek

We gaan op basis van de richtlijnen die in de komende periode zullen volgen, voor ieder woonzorgcentrum van GZA Zorg en Wonen bekijken hoe we dit kunnen organiseren.

We begrijpen dat de berichtgeving van gisteren de hoop doet opflakkeren om snel uw naast familielid te kunnen bezoeken, en betreuren de verwarring als gevolg van verschillende communicatie door de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse Overheid.

Tijdens de voorbije periode hebben we steeds het welzijn van onze bewoners afgewogen tegenover de gezondheidsrisico’s, dit zal nu niet anders zijn.

Het zal dus nog even wachten zijn voor we u kunnen ontvangen. Weet dat we intussen alles in het werk blijven stellen om onze warme en professionele zorg te verlenen. 

We houden u alleszins verder op de hoogte!