87 % medewerkers GZA Zorg en Wonen volledig gevaccineerd

GZA Zorg en Wonen - 14 07 2021

De werknemers van woonzorgcentra kregen begin dit jaar voorrang bij vaccinatie. Het merendeel van de medewerkers van GZA Zorg en Wonen maakte graag gebruik van dit voorrecht, wat resulteerde in een globale vaccinatiegraad van 77,5 % volledig gevaccineerde medewerkers in februari 2021.

Een mooi gemiddelde maar zoals vaak zijn er bij gemiddelden hoge en lage scores. Er waren campussen waar onmiddellijk 90 % van de medewerkers zich bereid toonde tot vaccinatie. Op andere campussen bestond nog wat terughoudendheid, waardoor de vaccinatiegraad onder de 70 % bleef. De aanvankelijke berichtgeving om het vaccin niet toe te dienen aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, werd vrij snel bijgestuurd maar had mede voor gevolg dat heel wat medewerkers met een kinderwens toch het zekere voor het onzekere wensten te nemen en niet tot vaccinatie overgingen.

Dankzij extra sensibilisering en meer gerichte informatie noteren we vandaag binnen GZA Zorg en Wonen een globale vaccinatiegraad van 87 % onder de medewerkers.

 

 

87 % is geen stabiel gegeven. Het neemt enkel de medewerkers mee die volledig gevaccineerd zijn. Heel wat medewerkers wachten nog op een 2e dosis. Bovendien blijkt de vaccinatiebereidheid ook toe te nemen door de reisplannen in de zomervakantie zoals we op 13 juli berichtten in een nieuwsitem van ATV. Klik hier om het fragment te bekijken.

We verwachten dan ook in de komende periode een verdere stijging van de vaccinatiegraad. We houden de cijfers nauwgezet bij en geven hierbij een stand van zaken op elke campus op datum van 9 juli 2021.